PROŽILI JSME

2018

15. 8. - P. STANISLAV KRYŠTOF ODEŠEL NA VĚČNOST
Pán si dne 8. 8. 2018 povolal na věčnost našeho rodáka, otce Stanislava Kryštofa, a vysvobodil ho tak z utrpení, které poslední roky a zvláště dny, prožíval. Pokračujme v modlitbách za jeho nesmrtelnou duši, a jak si on přál, také za trpící a ty kdo se o ně starají.  Rozloučení s naším rodákem bylo při mši svaté 15. 8. 2018 ve 14:00 v Korolupech, místě jeho posledního působení,
kde byl pohřben do kněžského hrobu. Na pohřeb byl z naší farnosti vypraven autobus, zůčastnilo se mnoho jeho farníků a přátel, také mnoho kněží, hlavním celebrantem byl pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

 

21. 7. - POUŤ ZA SV. LIBOREM DO MILOTIC
tentokrát nabrala nový rozměr, poutníci z Milotic se k nám přidali už v Dubňanech a tak jsme společně putovali přes Náklo. Jak říká otec Pavel Zahradníček, svatý Libor takto nespojuje poprvé, už při přenesení jeho ostatků z Francie do Německa, podobně propojil francouzskou diecézi Le Mans s německým Paderbornem, kam nechal v roce 836 jeho ostatky přenést Ludvík I. Pobožný. A tak se těšíme, že i toto se stane novou tradicí a svatý Libor tak propojí naše farnosti i do dalších let.

 Děkujeme tímto otci Pavlu Kaškovi a milotickým farníkům, za krásné společenství, za slavení mše svaté i přivítání na farní zahradě v Miloticích.
Fotografie z této akce je možno si prohlédnout také zde: Fotografie z Milotic

Svatý Libore, děkujeme, oroduj za nás a příští rok na shledanou!

 

5. 7. – CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ

Na svátek sv. Cyrila a Metoděje jsme se vydali do Mikulčic, ať už jsme se dopravili jakkoliv autobusem, autem na kolech…, stálo to za to. V krásném prostředí Mikulčického hradiště, slavnostní mši svaté předsedal nový Ostravsko-opavský pomocný biskup Mons. Martin David s účastí dalších Českých a Moravských biskupů a kněží.

 

23. 6. FARNÍ DEN

Den farnosti začal mší svatou v kostele. Pozvaní byli také naši bývalí kněží i rodák P. Lubomír Řihák, ten se žel nakonec i s P. Josefem Chybou museli omluvit. Po skončení jsme pokračovali na farní zahradě. Součástí programu byla také pohádka Tři oříšky pro Popelku a Školní scénka v podání malých i velkých Želviček a dalších herců J, které i tentokrát, připravila p. Danuška Trachtulcová. Děti se mohly vyřádit krom naší trampolíny, houpaček a dalších, také na skákacím hradu, který farnosti zapůjčilo KDU-ČSL. Velký úspěch mělo také již tradiční, karaoke ing. J. Volfa. Co jsme si přinesli, to jsme snědli a vypili, a něco dojídali ještě v neděli po mších svatých.

 

29. 6. – OSLAVA DĚTÍ, KTERÉ LETOS PŘISTOUPILY K PSP A ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN PRO VŠECHNY

Při mši svaté jsme společně poděkovali za první svaté přijímání našich dětí, Boží ochranu a vedení v uplynulém školním roce a prosili o ochranu a doprovázení během prázdnin. Po skončení jsme se sešli na farní zahradě, kde děti dostaly dort, o který se se všemi podělili a dali jsme se do opékání špekáčků.

 

17. 6. – POUŤ NA SVATÝ ANTONÍNEK

Na další společnou pouť jsme se vydali do Blatnice k Antonínkovi, zúčastnili jsme se hlavní poutní mše svaté, k 150. výročí založení poutního místa, kterou celebroval arcibiskup Olomoucký Mons. Jan Graubner. K našemu překvapení byla mše svatá vysílaná přímým přenosem na Tv Noe a tak s námi na dálku, slavili i mnozí nemocní, kteří museli zůstat doma.

 

25. 5. –NOC KOSTELŮ

Už podruhé se naše farnost zapojila do této akce. Zahájili jsme slavnostním zvoněním zvonů a mší svatou. Program probíhal jak v kostele, na kůru, v zákristii, zpovědní místnosti a věži, tak na faře a farní zahradě, kde bylo připraveno posezení pro všechny a také program pro děti. Ve 22:00 jsme letošní Noc kostelů ukončili závěrečnou modlitbou na úmysly návštěvníků a požehnáním městu.

 

8. 5. – FARNÍ POUŤ – HOSTÝN

Jako každoročně, vydali jsme se na svátek Panny Marie Prostřednice Všech Milostí na farní pouť. Tentokrát jsme po delším čase zvolili opět oblíbené poutní místo Hostýn. Mši svatou jsme slavili společně s farníky z Moravské nové Vsi a Mikulčic, kteří také na Hostýn připutovali. V krásném prostředí jsme se pomodlili Májovou pobožnost a pouť zakončili modlitbou Cesty světla. Věříme, že se pouť vydařila a na cestu domů, Pán vyslyšel také naši modlitbu za déšť.

 

3. 5. – ŽELVIČKY MAJÍ NOVÉHO MASKOTA

Manželé Hajduchovi, přinesli jako dárek Želvičkám, nového maskota - velkou dřevěnou želvu, kterou nechal vyřezat jejich dědeček pan Kohout v Kyjovském ústavu Horizont a společně ji Želvičkám darovali. Všechna naše Želvičky byly z dárku nadšené a dárcům velmi děkují.

 

28. 4. – ŽEHNÁNÍ POLÍ A VINIC

I letos jsme se sešli Pod Dubňansků Horů u obrázku Svaté Rodiny, kde otec Pavel požehnal polím, vinicím i všem kdo na nich budou pracovat. Již tradičně nás mile přivítali manželé Vašulkovi u svého vinného sklípku i s dobrými vzorky jejich úrody. K jídlu i pití zde bylo ale spousta dalších dobrot, které sem přinesli účastníci.    

 

25. 3. - KVĚTNÁ NEDĚLE A FARNÍ JARMARK

Květnou nedělí jsme ne jenom vstoupili do Svatého týdne a připomněli si tak průvodem s kočičkami, příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, ale také pořádali již tradiční farní jarmark, jehož výtěžek se rozdělí rovným dílem na podporu misijních pohraničních farností na Slavonicku, ve kterých působí náš bývalý duchovní P. Bohumil a na další část oprav místní fary. Všem kdo jarmark připravili, tímto platí velké díky a Pán Bůh odplať štědrost těm, kdo jakkoliv přispěli.

 

5. – 7. 1. - TŘÍKRÁLOVÝ VÍKEND

První lednový víkend patřil v naší farnosti již tradičně třem králům.
V pátek při vigilii Zjevení Páně, po žehnání vody, kadidla a křídy, dostali požehnání také tříkráloví koledníci, které tímto otec Pavel rozeslal na Tříkrálovou sbírku, aby vykoledovali pomoc pro potřebné tohoto světa, kterým církev prostřednictvím Charity pomáhá. Koledníci tak během víkendu navštěvovali dubňanské domácnosti a prosili o pomoc pro potřebné. Víkend jsme zakončili Tříkrálovým odpolednem, kde se Pánu v jesličkách, přišli poklonit tři králové a opět krásně tříkrálově, nám zahrálo rodinné trio, Marián a Úlety z Velkých Bílovic. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku