RSSRSS

Co nás čeká

záznamy: 1 - 20 / 221

Jelikož to vypadá, že letošní Velikonoce budou jiné, než mohl kdokoli z nás očekávat. Místo nádherných velikonočních obřadů prožitých v kostele v záři ohně a svící, s rodinou, mezi svými přáteli, si pravděpodobně pustíme televizi a budeme největší křesťanské svátky sledovat z domova, připravili pro nás Salesiáni Dona Bosca Průvodce svatým týdnem a velikonočním třídenním V rámci této mimořádné situace jej zde nabízí zdarma ke stažení. Je také možné jej objednat v knižní podobě.
Svatý týden začíná už tento týden Květnou nedělí 5. dubna.

pátek 27. březen 2020, 11:21

3. DUBNA 2020 na první pátek v měsíci bude P. Pavel Zahradníček jako každý měsíc navštěvovat naše nemocné.
Vzhledem k současné situaci navštíví tentokrát pouze ty, kteří se mu nahlásí, že mají o tuto službu zájem.
Volejte na tel. číslo: 731 402 651
nebo pište na email: pavel (at) fatym.com

pátek 27. březen 2020, 09:13

Pro soukromou modlitbu je otevřeno zádveří kostela.
Otec Pavel slouží mše svaté na slíbené úmysly soukromě.
Svátost smíření v době karantény je možná na faře – je možné (ale ne nutné) se předem domluvit telefonicky (otec Pavel má mobil 731402651).
Otec Pavel má nově tarif s neomezeným voláním, chcete-li s ním cokoliv probrat (nebo si jen tak povyprávět…), stačí ho prozvonit a zavolá vám zpět, číslo jeho mobilu zůstává stejné: 731402651.
Mail má pavel (at) fatym.com.

Mše svaté on-line a duchovní svaté přijímání

sobota 21. březen 2020, 15:45

Děkujeme také za dary na úpravu hrobu otce Stanislava Kryštofa, dubňanského rodáka. Celkově na ni již máme 20.370 Kč z potřebných 30.000 Kč. Pán Bůh zaplať!

sobota 21. březen 2020, 15:44

Jelikož momentálně nejsou sbírky při mších svatých, pokud by chtěl někdo přispět na běžné náklady farnosti a také na prováděné opravy fary, můžete k tomu využít účet farnosti. Jeho číslo je 240510472/0300.

sobota 21. březen 2020, 15:40

Začaly práce na střechách hospodářských budov na faře
Od středy 18. 3. probíhá v rámci generálních oprav fary oprava střech a krovů farních hospodářských budov (nad návratí, skladišti, bývalými chlévy a garáží).  Provádí ji firma pana Josefa Šuráně z Dubňan. Plánované náklady této etapy jsou cca 394 tisíc korun.

pátek 20. březen 2020, 15:41

Modlitba klepe na dveře, půst
vyprošuje, milosrdenství dostává...
Půst je možné prožít i jiným způsobem odříkání, než jen jídla.

Dále otec biskup:„ Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.

ZRUŠENÍ VEŠKERÝCH BOHOSLUŽEB, POBOŽNOSTÍ, VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ A JINÝCH AKCÍ.
Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

sobota 14. březen 2020, 16:34

Osvětlení sochy sv. Josefa
Od večera 19. 3. 2020 Slavnosti sv. Josefa, patrona našeho kostela, farnosti a města Dubňany je nově osvětlena socha svatého Josefa a také socha Panny Marie - obě se nacházejí za velkými okny v průčelí našeho kostela. Sochy jsou nasvíceny každodenně po celý večer a noc. Za zafinancování osvětlení a výměny okna před sochou sv. Josefa děkujeme paní Růženě Štěpánkové roz. Dohnálkové z Prahy, rodačky z Dubňan. Za montáž osvětlení a panu Vašulkovi se synem, za zrestaurování obou soch panu Schovancovi, za sochu svatého Josefa farnosti Brno - sv. Jakub, která nám sochu věnovala. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. Protože na Slavnost sv. Josefa nebyla možná společná slavnostní poutní bohoslužba, požehnání sochy vykonáme, až po odeznění koronavirové epidemie.

sobota 14. březen 2020, 16:32

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 2020

sobota 15. únor 2020, 05:42

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLKA KYJOV výuka začíná už v ZÁŘÍ 2020
Přihlášky vzadu v kostele

neděle 9. únor 2020, 09:16

FARNÍ KNIHOVNA
Nabídka knih:
- PODLE AUTORŮ
- PODLE NÁZVU
farní knihovna bude většinou otevřena první neděli v měsíci mezi ranní a druhou mší svatou a po skončení cca do 12:00.
Termín bude upřesněn v ohláškách.
V listopadu bude otevřena II. neděli v měsíci.

sobota 26. říjen 2019, 20:48

V Centru naděje a pomoci pořádá různé kurzy
Např. kurzy symptotermální metody jedná se o j
edinečný kurz směřující k pochopení základů lidské plodnosti, jak správně vymezit plodné a neplodné dny, jak si nenechat ničit zdraví či vztah ani antikoncepcí, ani umělým oplodněním. Kurz pomáhá nepodlehnout tlaku reprodukčního a antikoncepčního průmyslu. Jedinečnost kurzu spočívá ve vedení zkušenou gynekoložkou, předávané informace jsou podloženy roky výzkumů a praxe.
Více informací o činnosti centra naděje na: www.cenap.cz

sobota 26. říjen 2019, 20:44

FOND PULS - fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016. Jako donátoři, zde máme možnost přispívat na život a potřeby farností brněnské diecéze, kněží, pastoraci, církevní školství a jiné iniciativy v diecézi.  Více o fondu a jak se stát donátorem na stránkách fondu ZDE.
PULS v číslech

sobota 21. září 2019, 16:10

Výuka náboženství 2019 - 20.

pátek 28. červen 2019, 15:26

--------------------------------------

čtvrtek 28. únor 2019, 12:43

DARUJ MODLITBU UMÍRAJÍCÍM
KORUNKA NA CESTU

pondělí 2. červenec 2018, 15:49

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ STAHOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z GALERIE
postup pro uložení fotky v plné velikosti:
1) klikněte na malý náhled (miniaturu) pravým tlačítkem myši
2) zvolte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (každý prohlížeč to má trochu jinak).
Neklikejte na volbu "Uložit obrázek jako...", protože tím se vám stáhne malý náhled, na který klikáte.

středa 1. červen 2016, 11:16

NABÍDKY:

neděle 10. leden 2016, 20:54

CENAP - CENTRUM NADĚJE A POMOCI
Léčíme s úctou k životu
- PORADNA
- GYNEKOLOGIE
- OBCHŮDEK
- KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka pro rodiče i prarodiče mladších školáků a předškoláků.
Jedná se o jednorázový workshop s názvem "Jak mluvit s dětmi o sexu".
Toto setkáni Vám umožní dozvědět se i jak odpovídat dětem na jejich zvídavé otázky, ale také jaký zaujmout postoj, pokud dítě žádné intimní otázky nahlas vyslovené nemá.
Toto setkání bude probíhat u nás, v Centru naděje a pomoci, Vodní 13, Brno.
Protože víme, že se jedná o poměrně intimní téma, nabízíme případně i možnost individuálního setkání
Více je uvedeno na našem webu v sekci kurzy, konkrétně a: http://www.cenap.cz/jak-hovorit-s-detmi-o-sexu

I letos v brněnském Centru naděje a pomoci bude pořádán o letních 
prázdninách
kurz pro dospívající dívky ve věku 12 -18 let pod názvem
Být sama sebou.
Jedná se o týdenní kurz, probíhající vždy ve všední dny 
v časovém rozmezí 9:00 – 13:30, tentokrát v termínu 8.7.-12.7. nebo v 
srpnu 26.8.-30.8.Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí 
dospívajících  a uvědomění si svojí jedinečnosti, kdy etické hodnoty 
jsou předkládány v souladu s morálním učením katolické církve.V rámci 
tohoto preventivního programu si dospívající dívka může za pomocí testů 
a her zjistit, v čem je dobrá, za co se může  pochválit a co naopak by 
bylo dobré na sobě změnit k lepšímu.
Těšíme se na mladé slečny, které chtějí na sobě více pracovat.

pátek 8. leden 2016, 20:55
záznamy: 1 - 20 / 221