Evangelizace

 - co vlastně toto slovo znamená?

Evangelizace, od slova Evangelium - tedy dobrá zpráva, radostná zvěst o Ježíši a o spáse.

 

Evangelizace - šíření radostné zvěsti.

Všichni už jsme doufám někdy slyšeli:

 A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Marek 16,15 

 

Sám Ježíš pověřil každého křesťana, hlásat tuto radostnou zvěst.

Máme tak konat nejen slovem, ale i svým životem. Nevíte jak na to? 

 pridat.png

Každodenní evangelizace pro každodenní katolíky 

Každodenní evangelizace je úkolem každého křesťana. 

Na základě našeho křtu jsme všichni povoláni sdílet naši víru. 

Každodenní evangelizace není program, ale způsob života.

Koná se kdykoli, v jakémkoli místě, za každých okolností.

Každodenní evangelizace směřuje ke všem lidem, od aktivních

katolíků, přes katolíky jen formální, až po lidi zcela bez víry.

 

Než začnete s evangelizací ostatních 

Bůh musí být opravdu středem vašeho života,

ten musí být utvářen Božím slovem.

 

Začněme tedy s evangelizací svojí a svých blízkých 

-          v rodině

Modlete se před a po jídle.

Hrdě zobrazujte symboly své víry.

Udržujte náboženský kalendář s výročími křtu, svatby, první svaté přijímání.

Vytvořte si rodinné rituály založené na církevním roce

Oslavujte svátky svých patronů

Čtěte společně z Bible. 

-          ve farnosti        

Seznamujte se v kostele s ostatními lidmi kolem vás

Pozdravte i neznámé návštěvníky bohoslužby

Zapojte se do dění, třeba i v malém měřítku

Modlete se za duchovní i ostatní farníky

-          na pracovišti

Ve všech pracovních záležitostech buďte spravedliví a upřímní

Nabídněte modlitbu spolupracovníkům, kteří se vám svěřili se svými starostmi

Mějte respekt ke svobodě druhých.

Modlete se, než učiníte rozhodnutí.

Zpřítomněte Krista ve svých slovech.

 -          v různých situacích

 Odpovězte Bohu díky, když uslyšíte dobrou zprávu.

Noste kříž nebo jiný symbol své víry.

Podělte se o to, jak Bůh působí ve vašem životě.

Pomozte těm, kteří hledají Krista.

Dělejte znamení kříže před jídlem na veřejnosti.

Pozvěte do kostela ty, kteří nechodí.

Přistupujte ke každému s úctou.

Rozdělte se o úsměv.

Hovořte se sousedy o své farnosti.

 -          při slavení svátků

Slavte svátky liturgického roku církve

Přidejte se ke koledě na Tříkrálovou sbírku

Na popeleční středu přijměte popel

O velikonocích, dejte větší důraz na liturgii, než lidové zvyky

Připojte se k průvodu na Boží Tělo

V adventu se s rodinou modlete u adventního věnce

„Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Jan 20,21

 

farnost.png 

Je ještě mnoho dalšího, co můžete udělat pro hlásání evangelia

 

Pokud se chcete dozvědět víc, můžete  ZDE 

evangelizace.cz

Vytisknout stránku Vytisknout stránku