Rady farnosti

imagesca2vcv5f.jpg

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 1.P 5, 2

Ekonomická rada

  • schází se na začátku a konci roku, nebo když je potřebné schválit nákup, prodej
  • má zodpovědnost za inventář v kostele - rada se podílí na inventarizaci za daný rok

Pastorační rada

  • podílí se na přípravě liturgických slavností - mše sv. během roku, Boží tělo, májové, křížové cesty a společenských akcí ve farnosti - připravuje a pomáhá s přípravou táborů, farních poutí a farního dne, atd.
  • pro vedení společenství od dětí přes mládež až po seniory
  • pro vedení ministrantů, akolytů, lektorů a scholy
  • pro prezentaci farnosti - farní stránky a časopis
  • vymýšlí nové aktivity pro prohlubování víry nás všech
  • schází se každé první pondělí v měsíci
Zápis ze setkání pastorační rady

imagescaf4jxsr.jpg

VE FARNOSTI SCHÁZÍ

Zahradníci pro údržbu farní zahrady

Náhradní skupinka pro květinovou výzdobu

Farní FOTOGRAF

farn.jpg

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku