Rady farnosti

imagesca2vcv5f.jpg

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení,
ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,
1Pt 5, 2

Ekonomická rada

  • schází se na začátku a konci roku, nebo když je potřeba
  • má zodpovědnost za inventář v kostele - rada se podílí na inventarizaci za daný rok

Pastorační rada

  • podílí se na přípravě liturgických slavností - mše sv. během roku, Boží tělo, májové pobožnosti, křížové cesty a společenských akcí ve farnosti - připravuje a pomáhá s přípravou táborů, farních poutí a farního dne, a jiných
  • pro vedení společenství od dětí přes mládež až po seniory
  • pro vedení ministrantů, akolytů, lektorů a scholy
  • pro prezentaci farnosti - farní stránky, fb...
  • vymýšlí nové aktivity pro prohlubování víry a evangelizaci
  • schází se každé první pondělí v měsíci
 

imagescaf4jxsr.jpg

ve farnosti hledáme tyto pomocníky

pomocníky pro údržbu farní zahrady

náhradní skupinku pro květinovou výzdobu

pomocníka pro farního fotografa

další uklízecí skupinky pro úklid fary

farn.jpg

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku