Náboženství

 

Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

L18,16

jezis-a-deti.jpg

Při křtu dítěte, slibujeme Bohu a církvi, že své dítě vychováme ve víře:
"Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše,
že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?"

V tomto, vám nabízíme pomoc výukou náboženské výchovy.
Zde se vaše dítě dozví základy katolické víry, bude se učit poznávat Boha, Jeho slovo - Písmo svaté.
Naučí se jak žít smysluplný život a nebýt v tom sám.

Do výuky náboženství je vhodné přihlásit děti již od 1. třídy základní školy až po studenty středních škol.

Už děti předškolního věku se svými rodiči a sourozenci se setkávají každý čtvrtek v 17:00 na faře v Želvičkách,
zvány jsou rodiny s dětmi všeho věku.


PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ KE STAŽENÍ A ELEKTRONICKÉMU ODESLÁNÍ ZDE
ODESÍLEJTE NA  EMAIL: fahana(zavináč)centrum.cz. NEJLÉPE VŽDY DO 31. 7.

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ K TISKU
JE TAKÉ MOŽNÉ VYZVENOUT VZADU V KOSTELE JIŽ VYTIŠTĚNÉ.
VYPLNĚNÉ PAK ODEVZDAT také do 31. 7.
- v zákristii, Haně Fatěnové, otci Pavlovi nebo do schránky na faře).

Je zde také možnost pro vás, rodiče.
Pokud máte zájem dozvědět se více o víře a o tom, co se vaše dítě v náboženství učí,
je zde možnost - katecheze pro dospělé.

2. pátek - otec Pavel - pavel(zavináč)fatym.com
1. a 3. pátek - H. Fatěnová - fahana(zavináč)centrum.cz
po mši svaté na faře.
Je potřeba se také přihlástit. Děkujeme

JE MOŽNOST TAKÉ INDIVIDUÁLNÍCH KATECHEZÍ, PO DOHODĚ S VYUČUJÍCÍMI.
+++

Děti, by měli navštěvovat nedělní mši svatou v 10.30 hod.,
kde pro ně probíhají krátké katecheze i pro ně, učí se znát liturgii a praktickou část výuky.

Za první tři roky výuky, kdy si dítě osvojí základní pravdy víry, a účastní se života farnosti,
může přijmout svátost - Prvního svatého Přijímání.
prvni-20sv_-20prijimani.jpg

Příprava na
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ,
které se uskuteční v roce 2021.

Bude probíhat již tradiční formou společných setkání,
nedělních snídaní na faře pro rodiny dětí, kterých se to týká.

Pro děti a jejich rodiče,
je účast v posledním roce přípravy na první svaté přijímání,
na nedělní mši svaté v 10.30 povinná
.

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ JE POTŘEBA PODÁVAT NA
KAŽDÝ ŠKOLNÍ ROK A TO VŽDY DO KONCE MĚSÍCE ČERVENCE,
ABY BYLO DOSTATEK ČASU NA OBJEDNÁNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ K VÝUCE.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

kk3.jpg
„Nechte děti přicházet ke mně…“ Lk 18,16

rozpis-nabozenstvi-20-22.jpg

 

Prosíme, omlouvejte předem nepřítomnost vašich dětí v náboženství,
emailem, sms, mess... přímo u vyučujícího. Děkujeme

Smyslem a úkolem výuky náboženství je

poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života, tyto otázky v něm probouzet,

rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot,

připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života,

motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi a farním společenství.

V dnešním světě je Bůh jedinou jistotou.

Nabízí vše co dnes ve společnosti postrádáme, stabilitu, spolehlivost, spravedlnost a milosrdenství.

Modlitba rodičů za děti

 

„Všechna díla Hospodinova jsou velmi krásná a na jeho rozkaz se všechno děje v pravý čas.

“ Nelze říkat: „Nač je toto a k čemu zas ono?“ V pravý čas se na to vše dozvíme odpověď.

„Všechna díla Hospodinova jsou dobrá a všechno, co je potřebné, opatří včas." Sir 39

 

6323768.jpg

Dva, malý hoši Jirka a Lukáš se snažili posunout lavičku, aby získali víc prostoru pro své hry.

Lavička měla betonové podstavce a kluci s ní nebyli schopni pohnout ani o kousek.

Už byli celí zpocení a stále nic.

Jejich tatínek se na ně chvíli díval z okna a pak se zeptal:

„Myslíte, že jste už použili veškerou sílu, kterou jste mohli?“

A tak to kluci zkusili znova. Funěli, supěli - a zase nic.

Pak se zapřeli nohama o obrubník a zkusili to ještě jednou. Lavička se ani nehnula:

„Už jsme zkusili všechno, co jsme mohli. Nejde to!“

„Ale kdepak,“ usmál se tatínek. „Ještě jste neudělali ani zdaleka všechno, co se dalo,

a nepoužili všechnu sílu, kterou jste mohli... Ještě jste totiž, nepoprosili mě, abych vám pomohl!“

happy-children-silhouettes-on-summer-meadow-running-and-jumping.jpeg

Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!

Neboť každý, kdo prosí, dostává... (Mt 7,7n.)

 

Odkazy pro děti:

Biblické pexeso

Film - Příběh Ježíše Krista pro děti

Sv. František - animované příběhy (slovensky)

Svatá Katěřina - animovaný film pro děti

Desatero přikázání - veselé příběhy pro děti

Biblické příběhy - animované příběhy

Život Pána Ježíše -komixový příběh

Děti a víra- zábavné stránky pro děti

Nezbeda - Cvrček - časopisy pro děti a jiné zajímavosti

Duha - časopis pro děti

IN! dívčí svět - nejen časopis pro dívky

Vlčí doupě - you tube kanál pro děti

Mobilní aplikace pro rodinu:

Neděle v rodině

IZIDOOR aplikace pro duchovní růst pro rodiče

Tweetuj s Bohem

Zpěvník pro scholy

Kancionál

Na Google Play najdete další křesťanské aplikace:

Breviář, Misál, Katechismus, Liturgická bible s vyhledáváním, S Bohem na cestách, Růžence, Modlitby, různé průvodce postní nebo adventní dobou, Bohoslužby...

Vytisknout stránku Vytisknout stránku