Náboženství

 

Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

L18,16

jezis-a-deti.jpg

Při křtu dítěte, slibujeme Bohu a církvi, že své dítě vychováme ve víře:
"Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše,
že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?"
Tohle jsme slíbili a snažíme se to dodržet, ne vždy je to ale tak jednoduché.

V tomto, vám nabízíme pomoc výukou náboženské výchovy.
Zde se vaše dítě dozví základy katolické víry, bude poznávat kdo je Bůh, jak se s ním může seznámit.
Bude poznávat Jeho slovo - Písmo svaté.
Pozná, že na nic v tomto životě nejsme sami.
Naučí se jak žít smysluplný život.

Do výuky náboženství je vhodné přihlásit děti již od 1. třídy základní školy.
Vyučování ale nikdy nekončí mohou se přihlásit všichni, jakéhokoliv věku čili od 0 po 110. 

Ti menší ovšem s doprovodem :). 
Děti předškolního věku se svými rodiči a sourozenci se setkávají každý čtvrtek v 17:00 na faře v Želvičkách,
zvány jsou rodiny s dětmi všeho věku. 
Hledáme maminky, rodiče kteří by byli ochotní pomoct při setkávání Želviček. 


PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

JE MOŽNÉ VYZVENOUT VZADU V KOSTELE JIŽ VYTIŠTĚNÉ.

JSOU TAKÉ K DISPOZICI ZDE KE STAŽENÍ: K TISKU A RUČNÍMU VYPLNĚNÍ
K VYPLNĚNÍ VE: Word, Pdf.
JIŽ TEĎ JE MOŽNÉ VAŠE DÍTĚ PŘIHLÁSIT DO NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-24

PŘIHLÁŠKY PODEJTE DO 31.7.!


rozpis-nabozenstvi-2022-23.jpg

Děti z 2. a 3. skupinky se v tomto školním roce připravují k PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ.
Příprava probíhá v hodinách náboženství, aktivní praktická příprava rodin s otcem Pavlem.
PŘÍPRAVA RODIN ZAČÍNÁ určené neděle od 9:15 v KOSTELE 
(přijďte cca 3 minuty předem).
po 15 minutách bude příprava pokračovat na faře, formou workshopu a snídaně. 
Po skončení společně odejdeme opět do kostela na mši svatou.

Další částí přípravy je pravidelná návštěva nedělní mše svaté,
kde učí se znát a aktivně se účastnit liturgie, je to taková praktická část výuky.
+++

Dítě může přijmout svátost Prvního Svatého Přijímání, za první tři roky výuky náboženství,
kdy si osvojí základní pravdy víry a účastní se života ve farnosti.
prvni-20sv_-20prijimani.jpg

 Prosíme, omlouvejte předem nepřítomnost vašich dětí v náboženství,
emailem, sms, mess... přímo u vyučujícího. Děkujeme

kk3.jpg

Smyslem a úkolem výuky náboženství je

poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života, tyto otázky v něm probouzet,

rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot,

připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života,

motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi a farním společenství.

V dnešním světě je Bůh jedinou jistotou.

Nabízí vše co dnes ve společnosti postrádáme, stabilitu, spolehlivost, spravedlnost a milosrdenství.

Je zde také možnost pro vás, rodiče.

Pokud máte zájem dozvědět se více o víře a o tom, co se vaše dítě v náboženství učí,
je zde možnost - katecheze pro dospělé.

2. pátek - otec Pavel - pavel(zavináč)fatym.com
1. a 3. pátek - H. Fatěnová - fahana(zavináč)centrum.cz
po mši svaté na faře.
Je potřeba se předem přihlástit. Děkujeme

JE MOŽNOST TAKÉ INDIVIDUÁLNÍCH KATECHEZÍ, PO DOHODĚ S VYUČUJÍCÍMI.

Modlitba rodičů za děti

„Všechna díla Hospodinova jsou velmi krásná a na jeho rozkaz se všechno děje v pravý čas.

“ Nelze říkat: „Nač je toto a k čemu zas ono?“ V pravý čas se na to vše dozvíme odpověď.

„Všechna díla Hospodinova jsou dobrá a všechno, co je potřebné, opatří včas." Sir 39

 

6323768.jpg

Dva, malý hoši Jirka a Lukáš se snažili posunout lavičku, aby získali víc prostoru pro své hry.

Lavička měla betonové podstavce a kluci s ní nebyli schopni pohnout ani o kousek.

Už byli celí zpocení a stále nic.

Jejich tatínek se na ně chvíli díval z okna a pak se zeptal:

„Myslíte, že jste už použili veškerou sílu, kterou jste mohli?“

A tak to kluci zkusili znova. Funěli, supěli - a zase nic.

Pak se zapřeli nohama o obrubník a zkusili to ještě jednou. Lavička se ani nehnula:

„Už jsme zkusili všechno, co jsme mohli. Nejde to!“

„Ale kdepak,“ usmál se tatínek. „Ještě jste neudělali ani zdaleka všechno, co se dalo,

a nepoužili všechnu sílu, kterou jste mohli... Ještě jste totiž, nepoprosili mě, abych vám pomohl!“

happy-children-silhouettes-on-summer-meadow-running-and-jumping.jpeg

Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!

Neboť každý, kdo prosí, dostává... (Mt 7,7n.)


Odkazy pro děti:

INTERAKTIVNÍ HRY PRO DĚTI

Biblické pexeso

VLČÍ DOUPĚ

Film - Příběh Ježíše Krista pro děti

Sv. František - animované příběhy (slovensky)

Svatá Katěřina - animovaný film pro děti

Desatero přikázání - veselé příběhy pro děti

Biblické příběhy - animované příběhy

Život Pána Ježíše -komixový příběh

Děti a víra- zábavné stránky pro děti

Nezbeda - Cvrček - časopisy pro děti a jiné zajímavosti

Duha - časopis pro děti

IN! dívčí svět - nejen časopis pro dívky

Mobilní aplikace pro rodinu:

Neděle v rodině

IZIDOOR aplikace pro duchovní růst pro mládež a rodiče

Tweetuj s Bohem

Zpěvník pro scholy

Kancionál

Na Google Play najdete další křesťanské aplikace:

Breviář, Misál, Katechismus, Liturgická bible s vyhledáváním, S Bohem na cestách, Růžence, Modlitby, různé průvodce postní nebo adventní dobou, Bohoslužby...

Vytisknout stránku Vytisknout stránku