Kněží

Faráři a kooperátoři působící v Dubňanech

Prvním farářem v Dubňanech se stává místní lokální kaplan P. Jan Čermák. Přišel v roce 1842 a za rok byl povýšen a jmenován prvním farářem. Po jeho smrti 1850 byla fara neobsazena. Byl pochovaný na dubňanském hřbitově.

Druhým byl P. Karel Konečný rodák ze Suchdolu (1801) přišel v roce 1850 a řídil farnost do roku 1857. Zemřel v Hovoranech 1871.

Třetím duchovním správcem jmenován císařem Františkem Josefem I. P. Jan Perníček, rodák z Telče (1812). Zemřel v Mutěnicích 1890 a je tam pohřben.

Čtvrtým farářem se stal P. Leopold Palla, narodil se ve Žďáru n/Sázavou (1829). Do Dubňan přišel z Velkých Pavlovic roku 1868. Při jeho příchodu vypukl v Dubňanech velký požár, při kterém shořelo 32 stodol s obilím během 4 hodin. Při vinobraní začalo znovu hořet. Postižení dostali podporu 52 zlatých 50 krejcarů, přispěl také p. farář. Zemřel na tuberkulozu v roce 1870. Je pochován v Dubňanech.

Pátým dubňanským farářem se stává P. Bartoloměj Špatina. Pocházel z Pavlíkovic, kde se narodil v roce 1839. Přišel z Hodonína v roce 1870 na základě císařského dekretu, kde jej uvedl kapitulní vikář Ondřej Hamrmiler z Brna. V roce 1871 posvětil kříž na cestě do Jarohněvic. V roce 1872 byl opravený kostel a kolem kostela položena cihlová dlažba. Od dárců pořídil bohoslužebné potřeby. V roce 1875 byl postavený železný velký hlavní kříž na hřbitově. V tomto roce odešel do Velkých Pavlovic.

 

p-oharek.jpgŠestým se stal P. Václav Alois Oharek, narodil se ve Vyškově v 1845. 1868 v Brně vysvěcen na kněze.
Přišel z Hodonína v roce 1875. V roce 1884 založil lidovou knihovnu, pomocí dárců, která měla 300 svazků. Brněnský biskup jej jmenoval 1891 konsistorním radou. V roce 1895 odchází do Znojma jako farář a děkan u sv. Mikuláše. Roku 1900 odchází na odpočinek. Nezahálí, stává se administrátorem časopisu "Hlasy", který řídil 16 let. Po krátké nemoci zemřel v Brně 27.8. 1916." Byl velkým obdivovatelem lidových krojů. Vytvořil sbírku výšivek, která je uložena v Ostravě. Díky jeho sběratelství se dochovalo množství dubňanských vyšívaných částí krojů z doby jeho působení v Dubňanech.

 

p-navratil.jpgSedmým farářem byl v Dubňanech P. Pavel Navrátil. Narodil se v Dražůvkách 13.5.1864 (farnost Želetice). Na kněze byl vysvěcen v roce 1888, stal se kooperátorem v Hodoníně. Císařem Františkem Josefem I. byl jmenován v roce 1895 dubňanským farářem. V roce 1896 nechal pořídit věžní hodiny, v roce 1902 byl rozšířen hřbitov a farní zahrada. O rok později opraven kostel a fara. Po přístavbě školy v roce 1904 ji posvětil. V roce 1908 odešel zpět do Hodonína jako farář, později (1922) se stal děkanem a konsistorním radou, arciknězem slavkovským, inspektorem náboženství, výpomocným vojenským duchovním, členem městského zastupitelstva. Zemřel v Brně u svého bratra MUDr. Jana Navrátila 30.12. 1929 a je pochovaný v Hodoníně v kněžském hrobě.

 

p-janku.jpgOsmým dubňanským farářem byl P. Emanuel Janků, který se narodil 10. ledna 1872 v Moutnicích. Otec byl nadučitelem. Na kněze byl vysvěcen 1894. Stal se kooperátorem ve Starém Rousínově a v Drnovicích u Vyškova. V roce 1897 byl poslán jako kooperátor do Dubňan. Po odchodu faráře P. Navrátila se stal administrátorem, roku 1908 jej jmenoval císař farářem. Do úřadu byl uveden děkanem P. Pavlem Navrátilem. Se svým kostelníkem navštívil Palestinu a místa působení Ježíše a jeho apoštolů. V roce 1935 z důvodu své nemoci byl zastupován kooperátorem P. Vincencem Bednářem. Nemoc se zhoršovala - 13. ledna 1939 umírá a je pohřben v Dubňanech v kněžském hrobě. Vášnivě měl rád včely a až do konce života měl 33 včelstev. Na výstavách býval odměněn diplomy, psal také články do včelařských časopisů.

 

p-veverka.jpgDevátým farářem v naší farnosti se stal P. Tomáš Veverka, rodák z Velkých Pavlovic. Pocházel z rolnické rodiny. Gymnázium vystudoval v Hustopečích a bohosloví v Brně. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1936. Do Dubňan nastoupil jako novokněz kooperátor 1.8. 1936. Po pětiměsíční vojenské službě v Praze - Karlíně se vrátil zpět. Po dobu presenční služby jej zastupoval P. František Pazdera z Bořetic. P. Tomáš byl kooperátorem až do smrti P. Emanuela Janků. Pak byl administrátorem, dubňanským farářem se stal v roce 1940. V roce 1961 P. Tomáš Veverka onemocněl. Zdravotní stav se mírně zlepšil a v roce 1962 na vlastní žádost odchází na menší faru v Letonicích u Bučovic. Později sloužil v Želešicích u Brna, zde odchází na věčnost 8.3. 1992. Je pochován ve svém rodišti.

 

p-zouhar.jpgAdministrátor P. František Zouhar, rodák ze Senetářova (fara Jedovnice), narozen 30.12. 1913. Do gymnázia chodil ve Vyškově, bohosloví vystudoval v Brně, na kněze vysvěcen v roce 1939. prošel několik farností jako kooperátor, expozita a administrátor. Do Dubňan přišel v roce 1962. V dubnu 1969 byl přeložen do Hartvíkovic u Náměště n/Oslavou, kde v roce 1972 jej Pán povolává na věčnost.

 

p-navarik.jpgAdministrátor P. Oldřich Navařík, narodil se v Brně 1.5.1934. Do Dubňan přišel z Brna-Bystrce a působil zde do roku 1972. V srpnu 1972 byl jmenován vikářem v Brně na Petrově. V lednu 1974 byl jmenován "sídelním kanovníkem" stoliční kapituly v Brně. Od roku 1990 se stal farářem v Brně-Tuřanech. Zemřel tragicky 25.11.2004 a je pohřben v Brně- Tuřanech.

 

p-pojezdny.jpgAdministrátor P.Michael Josef Pojezdný, O.praem. (řád premostrátů).Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1969. Do Dubňan přišel z Klobouk u Brna v roce 1972. 1. července 1977 se stává administrátorem v Osové Bitýšce u Žďáru n/ Sázavou. Od 27. září 1987 se stává opatem Strahovského kláštera.V roce 2006 mu byl prezidentem republiky propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

 

p-bobek.jpgAdministrátor P. Karel Bobek, narodil se 9. ledna 1935 v Uherčicích (u Vratěnína). Do naší farnosti přišel z Jaroměřic nad Rokytnou v roce 1977. Působil zde jeden rok v letech 1977-78. Na vlastní žádost ze zdravotních důvodů byl přeložen. Často jej zastupoval P. ThDr. Metoděj Trunečka, bývalý farář v Miloticích, který žil v Dubňanech jako důchodce.  P. Karel Bobek zemřel 8.7. 2020 v Domově Sv. Anežky ve Velkém Újezdě.

 

p-fric.jpgAdministrátor P. ThDr. Stanislav Fric, narozen 13.11. 1922 v Lovčicích u Kyjova. Gymnázium studoval v Kyjově, na kněze byl vysvěcen v roce 1947. V roce 1959 po odnětí státního souhlasu k výkonu kněžského povolání, pracoval jako dělník v závodě "Nářádí" ve Ždánicích až do roku 1960. Po znovu udělení souhlasu se stal kaplanem v Hodoníně, pak působil na jiných farnostech. Do Dubňan přišel v roce 1978 a působil ve zdejší farnosti do roku 1992. Odešel 18. září 1992 do Věteřova u Kyjova. Zemřel 19. 8. 2000 v péči sestřiček Nejsvětějšího Spasitele ve Znojmě.

 

p-olejnicek.jpgDesátým farářem byl P. Karel Volejníček, narozen 30.10. 1936 v Brně, jako syn drobného zemědělce. Na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1966. Působil v Liberci, v Benešově nad Ploučnicí, jako vícerektor v kněžském semináři v Litoměřicích, ve Vranově u Brna, ve Svatoslavi... Do Dubňan nastoupil v roce 1992. V roce 1997 odchází z důvodu nemoci, do své rodné farnosti Brna-Židenic, kde setrval jako pomocný duchovní až do 1. 2. 2013, kdy ho Pán povolal na věčnost.

 

p-pavlu.jpgJedenáctým farářem v Dubňanech se stává P. Mgr. Jan Pavlů, narozen 25. ledna 1961 v Brně, jako syn zahradního architekta a bankovní úřednice.. Maturoval na gymnáziu v Brně-Husovicích. Pracoval jako dělník ve Zbrojovce Brno. Bohosloví studoval v Litoměřicích. V roce 1989 byl vysvěcen na kněze. Působil ve Žďáru n/Sázavou, Kobéřicích u Slavkova, v Nížkovicích. Přednášel dogmatiku na TK v Brně. Dále studoval na universitě v Pasově, stáže v Římě, v Ulmu v Německu. V roce 2000 pro závažnou nemoc odešel z Dubňan. Dne 5.5.2006, ve věku 45 let byl Pánem povolán na věčnost.

 

p-chyba.jpgDvanáctým dubňanským farářem se stává P. ThLic. Josef Chyba, brněnský rodák. Narodil se 26. ledna 1960. Studoval cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V roce 1987 byl vysvěcen na kněze otcem biskupem Josefem Vranou. Další studia absolvoval v Římě v letech 1995-1997. V kněžské službě působil v Jedovnicích, Dyjákovičkách, Blansku, Římě, Slavkově u Brna, v Brně u sv. Michaela a v Litoměřicích. 1. srpna 2000 byl jmenován farářem v Dubňanech. Odtud 3. října 2010 po deseti letech působení odchází na místo děkana do Telče. Od srpna 2014 je ustanoven děkanem břeclavským, toho času s působištěm ve farnosti Velké Bílovice

 

o-b2.jpgAdministrátor P. Bohumil Urbánek narodil se 26.6.1981 v Brně, pochází z Uherčic u Hustopečí. Rok jáhenské služby strávil ve farnostech Letovice, Cetkovice, Rozhraní a Vísky u Letovic. 28. června 2008 byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen na kněze a jmenován farním vikářem v brněnské farnosti Brno-Sv. Tomáš. Do naší farnosti byl otcem biskupem ustanoven v roce 2010. V roce 2011 se stává ještě administrátorem ve farnosti Lužice u Hodonína. V našich farnostech působil do chvíle, než ho otec biskup ustanovil jinam. Což se stalo v srpnu 2015, byl poslán na dobu několika měsíců, do uzdravení P. Romana Strosse, do farností Batelov a Dolní Cerekev, následně byl ustanoven administrátorem  farností Staré Hobzí a Cizkrajov až do července 2022. V srpnu 2022 ustanoven farářem ve farnosti Mikulčice. 

 

o-pavel.jpgV pořadí třináctým farářem Dubňanské farnosti, je od srpna 2015 ustanoven P. ThLic. Pavel Zahradníček, Th.D. Narodil se 28. března 1966 v Brně. Pracoval jako elektomechanik v podniku Automatizace železniční dopravy. Teologii studoval v letech 1985-1992 v Litoměřicích a v Olomouci (s dvouletou pauzou kvůli základní vojenské službě) po ukončení byl 5.9. 1992 vysvěcen na kněze. Postgraduální studium v oboru novozákonní biblické teologie absolvoval na CMTF UP Olomouc. Působil ve farnostech Břeclav-Poštorná, Bystřice nad Pernštejnem, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Přímětice, Plasy, Tábor-Klokoty a dalších. Je šéfredaktorem časopisu Milujte se!, koordinátorem tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. a internetové televize TV-MIS.

 



Kněží - rodáci z Dubňan

p-viktorin-w.jpg P.Vilém Viktorin se narodil 29.listopadu 1892 v Šitbořicích u Brna. S rodiči se brzy po jeho narození přestěhovali do Dubňan, kde prožil dětství a mládí. Na kněze byl vysvěcen v roce 1918, primiční mši sv. sloužil v Dubňanech 7. července 1918. Byl kaplanem ve Štítarech, Hostimi a v Pavlicích. V kněžské službě působil šest let. Přešel do církve československé, oženil se. V roce 1979 požádal Svatý stolec o prominutí za odchod z kněžské služby a vstup do církve československé. Od Svatého Otce tento dispens obdržel. Zemřel 19. ledna 1981 ve věku nedožitých 89 let v Chrudimi a je pochován v Nových Hradech.

p-matusina-w.jpgP.Josef Matušina, narodil se 16.srpna 1919 v Dubňanech. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1948 brněnským biskupem ThDr. Karlem Skoupým. Primici v rodišti, měl 11. 7.1948. Působil v Bořitově, Mikulčicích, Prušánkách, Žďárné, Prosetíně a Olešnici. Zemřel 16. 3. 1998 ve věku 79 let v Letovicích. Pochován je na dubňanském hřbitově v kněžském hrobě.

p-budis-w.jpgP.ThDr.Josef Budiš se narodil v Dubňanech 27. března 1924. Na kněze vysvěcen dne 16. dubna 1950 brněnským biskupem ThDr. Karlem Skoupým. V rodných Dubňanech měl primici 28. května 1950. Zemřel 26. 8. 1967 ve věku 43 let. Pochován je zde v kněžském hrobě. Sloužil v Brně.

p-s-krystof.jpg  bez-nazvu5.jpg   P.Stanislav Kryštof, narodil se v Dubňanech 21. prosince 1939. Vysvěcen na kněze 26. 6. 1983 olomouckým biskupem Josefem Vranou v Brně. Primiční mši svatou měl v Dubňanech 3. července 1983. Jeho prvním působištěm byly Šlapanice u Brna, o rok později mu byla svěřena navíc farnost Křenovice u Slavkova. V roce 1985 nastoupil jako farář do Královopolských Vážan, půl roku spravoval také nedaleké Račice. Na podzim 1992 byl ustanoven jako farář do Kdousova, o rok později ještě do Velkého Újezda. Od roku 2002 byl výpomocným duchovním, nejprve pět let ve Velkém Meziříčí, Borech, Netíně a Uhřínově, pak sedm let v Korolupech, kde zůstal i po ukončení aktivní služby. Zemřel 8. 8. 2018 v nemocnici ve Znojmě. Pohřben byl do starobylého kněžského hrobu v Korolupech, místě jeho posledního působení.

luba1.jpgP. Lubomír Řihák, narodil se v Dubňanech 3. ledna 1969. Jáhenské svěcení 21.6. 2014 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, poté působil rok jako jáhen ve ZnojměVysvěcen na kněze byl 27.6. 2015 brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Primiční mše svatá byla v Dubňanech 11. 7. 2015. Kaplanskou službu po vysvěcení na kněze nastoupil ve farnosti Telč. Od roku 2016 působil jako farní vikář ve Křtinách a administrátor farnosti Babice nad Svitavou. V roce 2018 byl ustanovem farním vikářem pro farnostech Babice u Lesonic, Jakubov a Litohoř. V roce 2022 došlo ke změnám, kdy dál zůstává ve farnosti Babice u Lesonic k tomu dostává farnosti Čáslavice, Martínkov. 

V NAŠICH MODLITBÁCH PROSME ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ, ŘEHOLNÍ A DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
0.0 0Hodnocení