Rozpis služeb lektorů

"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Jan 1, 14 - 16

Rozpis služeb lektorů 12. 5. - 15. 9. 24

lektori-nedele-5-9-24.jpg

"Svým slovem oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky všechny lidi jako přátele a setkává se s nimi.!"
(Dei Verbum, čl. 2)

   bible-ctena.jpg

"Služte Pánu s radostí." Žl100,2

Čťeme tedy Písmo svaté tak, aby v nás to slovo nezůstalo ležet ladem.
Aby bylo svítilnou našemu srdci.

Chcete se ve čtení zdokonalit? 

Základní body srozumitelného předávání Božího Slova
při mši svaté

pismo-cesta-ke-svetlu-m.jpeg

Potřebujete Písmo neustále,
abyste z něj čerpali sílu pro svůj každodenní život!
(podle Jana Zlatoústého)

Vezměte na sebe plnou Boží zbroj
a přijměte meč Ducha, jímž je slovo Boží.
(Ef 6,12-13.17)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku