Rozpis služeb lektorů

"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Jan 1, 14 - 16

 

Rozpis služeb lektorů 30. 6. - 20. 10. 2019

 

"Svým slovem oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky všechny lidi jako přátele a setkává se s nimi.!"
(Dei Verbum, čl. 2)

Čťeme tedy Písmo svaté tak, aby v nás to slovo nezůstalo ležet ladem.

Aby bylo svítilnou našemu srdci.

Základní body srozumitelného předávání Božího Slova
při mši svaté

imagescaqj381c.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku