Modlitby Matek

- radujme se ze svého mateřství.

Jak vzniklo hnutí Modlitba matek?

V Anglii jednu obyčejnou mámu a babičku Veroniku šokovaly údaje, které si přečetla v brožurce „Co děláme svým dětem". Byly zde zveřejněny statistiky: kolik dětí se stalo obětí šikany, kolik dětí prožilo týrání, znásilnění, kolik mladých je závislých na drogách, kolik dětí denně volá na linku bezpečí, aby prosilo o pomoc.

Také Veroničina švagrová Sandra cítila potřebu více se modlit za děti, aby je Pán ochránil před nebezpečím, kterému jsou naše děti v tomto světě vystaveny.

Obě ženy se začaly scházet ke společné modlitbě a postupně se přidávaly další matky. To bylo v roce 1995. Dnes se tímto způsobem modlí skupinky matek po celém světě.

Hnutí Modlitby matek (MM) se postupně rozšířilo do více než 90 zemí celého světa a brožurka, podle které se jednotně matky modlí, byla přeložena do různých jazyků i do čínštiny a vietnamštiny.

Pro zajímavost - Česká republika, byla první zemí, do které Veronika s poselstvím MM přijela.

Prostřednictvím MM, přišlo velké požehnání - mnoho dětí se vrací k víře, nachází zaměstnání, zbavuje se závislostí, zlepšují se narušené vztahy v rodině. Pán plní to, co slíbil: Proste a bude vám dáno. Požehnáním je samo o sobě i společenství matek, které se pravidelně schází k modlitbě a sdílení.

V každé modlitbě se sjednocujeme se všemi modlícími se maminkami na celém světě, je to neustálý řetězec modliteb, které proudí k Bohu i za naše děti.

Spiritualita MM

je mimořádně jednoduchá - úplné odevzdání se do rukou Božích v dětské důvěře.

Veronika píše:

„Zvlášť těžké je důvěřovat, když nevidíme východisko z naší situace, kdy neslyšíme Boží hlas a rády bychom se opřely o své pocity. MM nás vede k tomu, že Bůh je větší než náš jakýkoliv problém.

Vím, že je to pro matku těžké, odevzdat úplně Bohu své děti, manžela, rodinu, sebe.....rády máme všechno pod kontrolou. Pán po nás chce, abychom se VZDALY KONTROLY, přenechaly kontrolu nad naším životem i životem našich dětí Bohu."

Kdy se scházíme:

1x týdně dle časových možností

Kolik:

2-8 matek, které si důvěřují (i svobodné ženy, vítáme všechny, které cítí potřebu modlit se za děti a mládež) - je zapojeno i mnoho řádových sester

Co:

stůl, kříž, svíci rozžatou-symbol živého Krista, košíček(kde se vkládají jména dětí), brožurku, Bibli

Jak:

Modlíme se podle brožurky, kde jsou krátké modlitby a protože svěřujeme vedení setkání Duchu sv., někdy víc prosíme, jindy víc děkujeme, chválíme atd.

Zásady MM:

neradit - prosíme o Boží pomoc a vedení, ne o radu člověka

mlčenlivost - nevynášíme ven nic z toho, co se řeší na MM

V Dubňanech vzniklo dvacet skupinek už v roce 1997. Přesný počet skupinek, které se dosud schází, neznáme.

Jedenkrát za měsíc (vždy první pátek v měsíci hodinu přede mší sv.) probíhá v kostele společná Modlitba matek spojená s adorací.

Jednou za rok se uskuteční celonárodní setkání, které pořádá koordinátorka hnutí MM Růžena Fialová.

srdce.jpg

Zakladatelka hnutí Veronica Williams navštívila v roce 2008 (září, v den Narození Panny Marie) Dubňany a při mši sv. řekla:

„Když jsme přijížděly k vašemu městu, zastavily jsme u cedule Dubňany a modlily se:

Pane Ježíši, jsou dnes narozeniny Tvojí maminky,

já bych chtěla poprosit o jeden zvláštní dárek pro ni.

Chtěla bych jí jako dárek přinést toto město, aby jí patřilo úplně.

A vše, co ještě není v tomto městě v pořádku, abys to Pane Ježíši odstranil.

Pán Ježíš nemůže své Matce nic odmítnout, tak věřím, že jí tento dárek dá.

Panna Maria je matkou všech matek.

Když jsem svůj život zcela odevzdala Pánu Ježíši,

tak mi položil na srdce, aby Panna Maria byla mojí učitelkou.

Radujeme se ze svého mateřství!

Já jsem často přemýšlela pouze o problémech mateřství.

Jsem si jistá, že se Panna Maria ze svého mateřství radovala.

A nebylo to pro ni vždycky lehké. Už od začátku nediskutovala.

Přišel anděl, aby jí řekl co se stane, a ona nezačala diskutovat - no nevím,

jestli tohle zvládnu a co tomu řeknou lidi.

Ona prostě řekla ANO, protože to byla vůle Boží.

A my ji v tomto můžeme napodobovat a spolu s ní říct: ANO, PANE, 100% ANO.

Ve filmu Umučení Krista mě nejvíc zaujala postava Panny Marie,

která se dívala na to, co se děje jejímu synu.

My všichni vidíme spoustu problémů, které naše děti mají,

ale asi jsme neviděli něco tak strašného jako ona - a přesto řekla ANO.

Porozuměla tomu, že se to muselo stát.

Některé věci se v našem životě dějí a my nemáme na výběr.

Některé situace jsou velmi těžké a my je nejsme schopni změnit.

Dostali jsme důstojnost svobodné vůle. Můžeme se zlobit, zahořknout,

všechny kolem sebe obviňovat, a lidé někdy obviňují i Boha a nebo můžeme říci:

PANE, PŘIJÍMÁM TUTO BOLEST A NABÍZÍM TI JI JAKO MODLITBU.

Bolest, kterou Bohu nabídneme, to je ta nejcennější modlitba.

Můžeme Pána poprosit, aby nám dal taky malý dárek.

Mohli bychom ho poprosit o milost,

abychom byli schopni přijímat Boží vůli v našem životě.

A abychom mohli říct, z hloubi svého srdce

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, BUĎ VŮLE TVÁ.

A z vlastní zkušenosti můžu říct,

že Pán vás pozvedne i uprostřed této bolesti."

veronika-v-dubnanech-ctvrta-z-leva.jpg

Zakladatelka hnutí, Veronica Williams na návštěvě v Dubňanech (čtvrtá z leva)

srdce1.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku