Křížová cesta

Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života...

imagescaevkht6.jpg

"Vezmi svůj kříž a následuj mne..." Mk8,34

Pobožnost křížové cesty

Už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl.

Pod názvem křížová cesta, je pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu známa od roku 1458.

Křížová cesta, rozjímání o poslední cestě Pána Ježíše, je velkou inspirací a posilou ke změně života. A to nejen v době postní. Každý ze čtrnácti příběhů může být totiž i příběhem naším. Všude si můžeme uvědomit, jak moc nám Ježíš v bolestných životních situacích rozumí. A jak jej naše osobní hříchy stále znovu zraňují.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Zastavení :

 1. zastavení - Pán Ježíš odsouzen
 2. zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
 3. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
 5. zastavení - Šimon z Cyreny pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 6. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 7. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
 10. zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
 11. zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
 12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
 13. zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
 14. zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

bez-nazvu1.png

Smiluj se nad námi, Ježíši,

Smiluj se nad námi.

Proč se modlit křížovou cestu?

Jak se modlit křížovou cestu

Křížové cesty

kc-vracov.jpg

Křížová cesta ve Vracově

Vytisknout stránku Vytisknout stránku