Panna Maria

 panna-maria.jpg

Maria otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné super výkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho slova. Služebnice, která nedělala jen to a ono pro Boha, ale která pro něho byla ve všem, co žila. Její panenství tuto celou věc ještě víc zvýrazňuje a podtrhuje: ta, která neměla nic, ani svého muže, která neudělala po lidské stránce nic aktivního pro to, aby mohla přivést na svět Mesiáše, se právě Matkou Mesiáše stala. Bůh podtrhl svrchovanost a suverenitu svého daru. Obdaroval chudou, bezvýznamnou dívku - Pannu tím, po čem toužily všechny izraelské ženy - mateřstvím Mesiáše. Mariin život tak přinesl ten nejcennější plod - Mesiáše, Spasitele.

 V tom se nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůže vyrovnat. Mesiáš byl světu darován jedinkrát, a to provždy. Ale přece - každý z nás věřících může být plný Boha, plný Ducha Kristova. Každý z nás tedy může zcela reálně přinášet do světa, v němž žije, do života, který spoluvytváří, Boží plnost, Boží přítomnost a moc, Boží lásku. A tak se náš život může stát plodným podobně, jako byl život Mariin. Plodný ne už naší neuvěřitelnou výkonností, ale plodný Bohem, který v nás žije a působí.

Tento svět není v podstatě chudý na výkonné pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je ale značně chudý na Boží lidi. A to je tedy úkol, který je nám vlastní, který za nás křesťany nikdo nemůže na sebe vzít.

Mariina důstojnost a postavení spočívá v tom, že je Matkou Vykupitele, Bohočlověka Ježíše Krista. Tím, že se stala jeho matkou, stala se křesťankou. Tím, že žila pro své dítě, dorostla do zralosti křesťanského života. Ona spoluprožívala jeho život. Následovala ho až pod kříž, plná víry. Syn Boží se stal v Marii člověkem, čímž vstoupila do nejtěsnějšího vztahu k Bohu.

 Skrze svoji blízkost věcem našeho všedního života nás Marie podporuje v našich zkouškách, dodává nám odvahy v obtížích a stále nás odkazuje k cíli věčné spásy. Tak, se stále jasněji zvýrazňuje její mateřská role: jako matka svého syna Ježíše, jako laskavá a pozorná matka každého z nás, kterým ji svěřil Spasitel na kříži, abychom ji jako děti ve víře přijali.

Jako vyvolený vzor svatosti předchází Marie, věřící na cestě do nebeské říše.

 

Mariánská zjevení

Tzv. mariánská zjevení jsou stále znovu novým podnětem k uctívání Marie na zvláštních místech. Nejznámějším z nich jsou francouzské Lurdy, kde Marii viděla roku 1858 dívka Bernadette. Ještě významnější byla pozdější Fatima v Portugalsku, kde byla v roce 1917 viděna třemi selskými dětmi. V osmdestátých letech 20. století se pak vyhledávaným místem mariánského zjevení stalo jugoslávské Medjugorje. Taková zjevení ale nejsou pro katolíky žádnými závaznými pravdami k věření. Jsou to soukromá zjevení zaměřená na zúčastněné osoby a zpravidla jen jimi vnímatelná. Nikoho k víře nezavazují. Boží zjevení závazné pro všechny bylo uzavřeno v apoštolské době.

Církev byla se svým posuzováním takových zjevení vždy velmi opatrná. Často postupovala proti zneužití domnělých zjevení matky Boží. Jen tam, kde se ukáže duch modlitby, pokání a víry, může mít domněnka mimořádného dění vůbec smysl. Toto mimořádné se však musí potvrdit událostmi, pro které nesporně neexistují žádná přirozená vysvětlení. Říkáme tomu zázrak. Církev je i vůči těmto zázrakům velmi zdrženlivá. Je sotva známo, že v Lurdech je každý rok registrováno mnoho uzdravení, z kterých je ale jen nepatrné množství církví uznáno jako "nevysvětlitelné přirozenými prostředky".

 

pm-lurdska.jpg   Panna Maria Lurdská

panna-maria-fatimska.jpg Panna Maria Fatimská

Panna Maria v Nikaraguy

Panna Maria v Damašku

 

 panna-maria-quadalupska.jpg Panna Maria z Quadalupe

panna-maria-z-garabandal.png Panna Maria z Garabandalu

 imagescapcf3w0.jpg  Panna Maria v Medjugorji

panna-maria-v-litmanove-na-slovensku.jpg  Panna Maria v Litmanové na Slovensku

zjeveni.jpg  Panna Maria na Turzovce

panna-maria-svatohostynska.png Panna Maria Svatohostýnská

 

milostna-socha.jpg  Panna Maria Žarošická

filipov-madona.jpg Panna Maria z Filipova

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku