Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.


 

Rok 2o23 - 12. týden - 20. - 26. 3 

19.3.
4. NEDĚLE POSTNÍ
růžová/laetare (radostná)
7:30
Za farníky

10:30
Za manžela a syna Jaroslava, zemřelé Josefa a Marii Pastrnkovy a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

15:00
KŘÍŽOVÁ CESTA
+++
20.3.

PONDĚLÍ
4. týdne doby postní
17:45
Za Jiljího Kolaříka, jeho rodiče, rodiče Chrobákovy a jejich zemřelé děti.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18:45
Setkání pastorační rady
+++
21.3.
ÚTERÝ
4. týdne doby postní
7:30
Úmysl mše svaté zatím volný
+++
22.3.
STŘEDA
4. týdne doby postní
 17:45 
Za tatínka Jaroslava Strmisku a zemřelou rodinu Strmiskovu, Škodíkovu, Šimonovu, Olexovu, Kramlovu a Řehánkovu.
+++
23.3.
ČTVRTEK
4. týdne doby postní
  7:30
Úmysl mše svaté zatím volný
+++
24.3.
PÁTEK
4. týdne doby postní
17:15
KŘÍŽOVÁ CESTA
17:45
Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
Za nemocnou osobu, ochranu a pomoc Panny Marie Lurdské pro rodinu Hubáčkovu a Šrůtkovu
+++
25.3.
SOBOTA

SLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
17:45
Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
26.3.
5. NEDĚLE POSTNÍ
7:30
Za farníky

Nezpovídá se – setkání rodin dětí které půjdou k PSP

10:30 
Za rodiče Ludmilu a Zdeňka Kremlovy a Jaroslava Pavlíka.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu PM

15:00
KŘÍŽOVÁ CESTA


Příležitostná ohlášení v neděli 19.3. 2023

Zítra v pondělí 20.3 v 18:45 setkání pastorační rady

+++

V neděli 26.3. setkání rodin, dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání. Setkáme se 9:15 v kostele, pak se opět přesuneme na faru.

+++

Koncem března bychom opět vezli nějaké věci našim sestřičkám bosým karmelitkám do Dačic. Kdo byste jim chtěli něco poslat nebo přispět na nákup můžete přinášet do čtvrtku 30.3. na faru, vždy nejlépe kolem mší svatých. 

+++

Farnost Milotice nás zve o víkendu 24.-26. března na postní duchovní obnovu pod vedením bratrů dominikánů z pražského kláštera - fr. Benedikta Mohelníka a Klimenta Mikulky. Obnova bude zaměřena zvláště na prožívání nadcházejícího Velikonočního tridua. Více na nástěnce.

+++

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK PŘED KOSTELEM bude na Květnou neděli 2.dubna. K zakoupení bude cukroví, víno, nudle, perníčky, drobné dárečky a velikonoční dekorace. Polovina výtěžku poslouží na opravu varhan v našem kostele a druhá polovina půjde na pomoc další rodině s postiženým dítětem z Dubňan.

Pokud budete chtít něčím přispět, tak to prosím přineste v sobotu 1.dubna na faru od 14:00 do 17:00 hodin. Děkujeme a všechny srdečně zveme.

+++

Do 2. 4. 2023 probíhají zkoušky sboru k Velikonocům. Jedná se o nácvik liturgických zpěvů, žalmů a Pašijí. Setkání se uskuteční vždy v neděli od 17. 00 hodin na faře.
Těšíme se na vás všechny, kdo se chcete přidat.

+++

Začínají se objevovat levné letenky do Izraele. Pro zájemce o krátkou třídenní poutní cestu do Jeruzaléma a Betléma bude informační setkání dnes večer v 18:30 na faře. Je naděje, že by se nám mohlo podařit koupit rovnou i nějaké letenky za příznivou cenu. V úvahu připadají dva termíny: v květnu až červnu letošního roku nebo lednu až březnu příštího roku. Celkové náklady odhaduji na cca 5000 Kč (termín letos před prázdninami by byl možná o něco dražší, bude teplo a nebude pršet – zaměření by bylo spíše biblicko poznávací – výhodu má, že doposud je ve Svaté zemi poměrně málo poutníků; termín na konci zimy v roce 2024 vyjde o něco levněji – mohl by se se vejít i do 4000 korun, zaměření bude spíše jako taková duchovní obnova – i když se program bude v mnohém prolínat. Protože počet levných letenek je vždy značně omezený, dejte mi vědět předem, že se setkání večer zúčastníte, o kolik míst a v kterém termínu byste měli zájem. Jde o to, aby nás nepřišlo zbytečně mnoho – víc než kolik je naděje, že bude levných letenek. Pouť je, vzhledem k omezenému počtu míst, určená pro Dubňáky...

+++

Již jsou vytištěny Dubňanské farní noviny. Prosím o pomoc s jejich roznosem. Roznos koordinuje paní Trachtulcová a paní Bobotová. Předem děkuji.

+++

Letošní NOC KOSTELŮ bude v pátek 2.6., pokud by měl někdo nápad na nějaký nový bod do programu, který by chtěl zrealizovat, nahlaste se otci Pavlovi. Děkujeme

+++

V zákristii je možno zapisovat úmysly mší svatých na březen až květen.


Duchovní přijímání

nejen pro nemocné.
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Zj 3,20

2016154709.jpg

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On živý.

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak se s námi setkat i přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví On, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil:
Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít i tyto modlitby:

Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil/a. Amen
(Kancionál 042)

nebo

Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož ve mně světlo této víry
a zapal mé srdce ohněm své lásky,
abych se skrze tebe
klaněl/a Otci v Duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

MŠE ON-LINE  každodenní přehled katolických bohoslužeb vysílaných online.

jezis_stvrtok.jpg

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku