Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o20 - 43. týden - 19. - 25. 10.

Momentálně jsou mše svaté možné pouze pro 6 přítomných.
Účast a také čas je třeba domluvit předem s otcem Pavlem (mobil 731402651).
Bude sloužit tolik bohoslužeb, aby se na každého, kdo má zájem,
alespoň jednou týdně dostalo.

Svátost smíření je možné přijmout na faře prakticky kdykoliv, pokud je otec Pavel přítomen.
Je možné (nikoliv však nutné) se domluvit i telefonicky předem.

Stejně tak je možné se domluvit i na podání Svatého přijímání.


18. 10.
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
MISIJNÍ NEDĚLE
čas po domluvě
Za ročník 1940. Za živé a zemřelé spolužáky.
 
Za farníky
 
Další mše svaté podle zájmu a telefonické dohody Tel. 731 402 651
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
19. 10.
PONDĚLÍ
Sv. PAVLA od KŘÍŽE kněze
čas po domluvě
Za zemřelého manžela, dvoje rodiče, bratry a duše v očistci.
Živé rodině dar víry a ochranu Panny Marie
+++
20. 10.
ÚTERÝ
29. týdne v mezidobí
čas po domluvě
Na poděkování za dar víry, rodiče, rodinu a přátele.
S prosbou o Boží vedení a dar víry pro živou rodinu.
Zemřelým vyprošujeme Boží milosrdenství a věčnou radost v Božím království.
Za všechny nemocné, trpící a ty kdo se o ně starají.
+++
21. 10.
STŘEDA
Bl. KARLA Rakouského
čas po domluvě
Úmysl je ještě volný
+++
22. 10.
Sv. JANA PAVLA II. papeže
čas po domluvě
Na dobrý úmysl
+++
23. 10.
Sv. JANA KAPISTRÁNSKÉHO kněze
čas po domluvě
Úmysl je ještě volný
+++
24. 10.
Sv. ANTONÍNA MARIE KLARETA biskupa
čas po domluvě
Za ročník 1950 – letošní sedmdesátníky. Za živé a zemřelé spolužáky.
 
Další mše svaté podle zájmu a telefonické dohody Tel. 731 402 651
+++
25. 10.
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
čas po domluvě
Za Ludvíka Blahu, jeho rodiče, rodiče Chludilovy, jejich rodiče, Františku Blahovou a duše v očistci
čas po domluvě
Za farníky
Další mše svaté podle zájmu a telefonické dohody Tel. 731 402 651
17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 18. 10. 2020

Momentálně mše svaté jen pro 6 přítomných. Účast a také čas je třeba domluvit předem s otcem Pavlem (mobil 731402651). Bude sloužit tolik bohoslužeb, aby se na každého, kdo má o účast na mši svaté v Dubňanech zájem, alespoň jednou týdně dostalo.

+++

Stále je v platnosti dispenz otce biskupa Vojtěch Cikrleho od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

+++

Kostel otevřený denně k soukromé modlitbě od 17:45 do 18:30, po zbývající část dne je otevřeno zádveří kostela.

+++

Svátost smíření je možné přijmout na faře prakticky kdykoliv, pokud je otec Pavel přítomen. Je možné (nikoliv však nutné) se domluvit i předem (mobil otce Pavla: 731402651).

+++

Stejně tak je možné se domluvit na podání Svatého přijímání.

+++

V zádveří kostela jsou lístky s nedělní mi liturgickými čteními k rozebrání, můžete je vzít i někomu ve svém okolí.

+++

Úmysly mší svatých na říjen - listopad je možné zapisovat před nebo po mši svaté v zákristii, nebo u otce Pavla při domlouvání vaší účasti na bohoslužbách.

+++

Dnešní neděle 17. 10. je misijní, sbírky na misie jsou přesunuty na jiný datum, přesto ale můžeme na misie a misionáře myslet v našich modlitbách. Letos sice není misijní jarmark, abychom misie podpořili, je ale spoustu jiných možností, ty a spoustu dalších informací najdete na stránkách Papežského misijního díla: www.missio.cz. Kde bylo těžko, je dnes ještě hůř. Misijní jarmark uskutečníme, jen co to bude možné, Želvičky se na pečení a vyrábění, na podporu misií, už moc těší.

 


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku