Bohoslužby

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6

bez-nazvu.jpg

Rok 2019 –3 . týden – 14. - 20. 1.

NEDĚLE
13.1.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
7:30
Za farníky
10:30
Na poděkování za 50 let života.
17:30
Adorace a modlitba večerních chval.
+++
14. 1.
PONDĚLÍ
1. týdne v mezidobí
 18:00
Za zemřelé rodiče Joškovy, dceru, zetě, Helenu Joškovu – Malotovu a celou zemřelou rodinu.
Pro živou rodinu dar zdraví a Boží požehnání.
+++
 15. 1.
ÚTERÝ
1. týdne v mezidobí
7:30
Mše svatá
 +++
16. 1.
STŘEDA
1. týdne v mezidobí
 Před středeční mší svatou se nezpovídá!
18:00
Mše svatá
+++
17. 1.
ČTVRTEK
Sv. ANTONÍNA opata
 18:00
Mše svatá
+++
18. 1.
PÁTEK
PANNY MARIE
Matky jednoty křesťanů
7:30
Mše svatá
+++
19. 1.
SOBOTA
památka PANNY MARIE
 Mše svatá nebude
+++
 20. 1.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Za farníky
10:30
Za Anežku a Josefa Chludilovy, syna Josefa, jeho ženu Martu a duše v očistci.
Živé rodině Boží požehnání, dar víry a ochranu Panny Marie.
17:30
Adorace a modlitba večerních chval.


Příležitostná oznámení v neděli 13. 1. 2018:

Srdečně děkujeme všem koledníkům, kteří se zúčastnili minulý víkend Tříkrálové sbírky. Také velké díky všem pomocníkům, kteří pomáhali s pohoštěním na faře pro koledníky, s počítáním sbírky na městském úřadě a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do Tříkrálové sbírky.

Celkem se v Dubňanech vybralo 145. 329 Kč, což je o 6.000 Kč více než v loňském roce. Všem dárcům patří obrovské díky za to, že přispěli potřebným finančním darem a že přijali do svých domovů koledníky.

+++

Srdečně zveme všechny, kteří by chtěli pomoci s odstrojováním vánočních stromků v kostele, aby přišli v úterý 15. ledna v 16:00 hodin. Děkujeme.

+++

Na nástěnce je nabídka akcí Centra pro rodinu Hodonín (na leden a únor) a Obnovy v Duchu Svatém v Ratíškovicích (začátek již tuto sobotu 19. 1. 2019!)

+++

Současná kostelnice, paní Ludmila Šeďová, prosí ze zdravotních důvodů o vystřídání v její službě. Kdo by byl ochotný ujmout se služby kostelníka – kostelnice, přihlaste se prosím u otce Pavla. Nemějte obavy, budete odborně zaškoleni.

 jezis_stvrtok.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku