Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2019 - 28. týden – 15. - 21. 7.

PONDĚLÍ
15. 7.
Sv. BONAVENTURY biskupa a učitele církve
18:00
Za rodiče, maminku Annu, jejich syny a jejich manželky, a duše v očistci.
Ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu.
+++
ÚTERÝ
16. 7.
PANNY MARIE KARMELSKÉ
7:30
Mše svatá
 +++
STŘEDA
17. 7.
15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
 18:00
Za rodiče a Jana Tomanových a prarodiče Tomanovy.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie.    
+++
ČTVRTEK
18. 7.
15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
15:00
Pohřební mše svatá (paní Alena Šmidová)
+++
PÁTEK
19. 7.
15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00
Za Josefa Majzlíka, dvoje rodiče a duše v očistci.
Pro živou rodinu ochranu Panny Marie.
+++
SOBOTA
20. 7.
Sv. APOLINÁŘE biskupa a mučedníka
7:30
Mše svatá
Po mši sv. snídaně na faře.
+++
21. 7.
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Za farníky
10:30
Za rodiny Spěvákovu, Volfovu, Nečasovu a duše v očistci.
17:30
Adorace a modlitba večerních chval.
 


Příležitostná oznámení v neděli 14. 7. 2019:

Děkujeme jedné brigádnici, která přišla na pomoc uklízecí skupince s úklidem a umýváním oken na faře. Všechna okna se žel nepodařila umýt, můžete tedy ještě přijít přidat ruku k dílu např. opět v pátek od 8 hodin, kdy bude skupinka žen provádět pravidelný úklid fary. Děkujeme.

+++

V pátek bude návštěva nemocných, druhá část Dubňan.

+++

Z a čtrnáct dní v sobotu 27. 7. bude tradiční pouť za sv. Liborem do Milotic (jak bylo hlášeno, je změna termínu, kvůli milotické farní pouti). Mše svatá bude v 16:00. Po ní posezení s milotickými farníky. Co si přineseme, to si sníme…  Kdo by chtěl jít pěšky, odchází se v 14.00 od kostela.

+++

Od neděle 18. srpna 16.00 do pondělka 19. srpna bude DvonNaf na faře pro děti a mládež s hrami a s přenocováním na farní půdě. Hlásit se můžete v sakristii.

+++

Přihlášky do náboženství na příští školní rok jsou vzadu v kostele, nebo je možnost přihlašovat elektronicky, přihláška je ke stažení na webových stránkách farnosti. Odevzdávejte nebo posílejte do konce července. Děkujeme.

+++

V zákristii je možno zapisovat intence mší svatých do měsíce srpna včetně.

+++

Současná kostelnice, paní Ludmila Šeďová, prosí ze zdravotních důvodů o vystřídání v její službě, kterou po prázdninách přestane vykonávat. Kdo by byl ochotný ujmout se služby kostelníka – kostelnice, přihlaste se prosím u otce Pavla. Nemějte obavy, budete odborně zaškoleni.

 jezis_stvrtok.jpg

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku