Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.

V KOSTELÍCH NEJSOU RESPIRÁTORY POVINNÉ


Rok 2o22 - 27. týden - 4. - 10. 7.

3.7.
NEDĚLE
14. v mezidobí
7:30
Za farníky

10:30
Za živou a zemřelou rodinu Spěvákovu a Volfovu

17:30
ADORACE a modlitba večerních chval.
+++

4.7.
PONDĚLÍ
Sv. Prokopa, opata
17:45
Úmysl mše svaté zatím volný

18:45
Setkání pastorační rady
+++
5.7.
ÚTERÝ
SLAVNOST
SV. CYRILA A METODĚJE
patronů Evropy
hlavních patronů Moravy
7:30

Úmysl mše svaté zatím volný

(V 16:30 poutní mše svatá v Mikulčicích, od 15:30 duchovní program.)

+++
6.7.
STŘEDA

Sv. Marie Goretti
 panny a mučednice
 
MŠE SVATÁ NEBUDE

+++
7.7.
ČTVRTEK

14. týdne v mezidobí
9:30

MŠE SVATÁ NA PENZIONU
Úmysl mše svaté zatím volný

+++
8.7.
PÁTEK
14. týdne v mezidobí
17:45
Na poděkování za dožití 55 let, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let.
Za zemřelé spolužáky a jejich rodiny.

+++
9.7.
SOBOTA
Sobotní památka

Panny Marie
7:30
Úmysl mše svaté zatím volný

Po mši sv. snídaně na faře
+++
10.7.
NEDĚLE
15. v mezidobí
7:30
Za farníky

10:30
Za zemřelého Milana Chludila u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí a celou zemřelou rodinu.
Živé rodině vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie

17:30
ADORACE a modlitba večerních chval. 


Příležitostná ohlášení v neděli 26.6. 2022

Zítra v pondělí 4.7. v 18:45 setkání pastorační rady.

+++

Z důvodu malého zájmu (5 lidí) o pouť do Mikulčic 5.6.2022 (v 16:30 mše sv., od 15:30 duchovní program) se autobus objednávat nebude.  Pan Grufík ale vezme svůj mikrobus, aby se ti, kteří se přihlásili, mohli zúčastnit. Odjezd od fary v 15:10, z autobusové zastávky u Mlýna v 15:12.

+++

Z farnosti Dolní Bojanovice nás zvou na primiční mši svatou jejich rodáka novokněze P. Jiřího Hebrona Sj 5. 7. v 10:00 před kostelem sv. Václava.

Více info na plakátku ve vitrínce v předsíni kostela a našich farních webových stránkách.

+++

Ve čtvrtek 7.7. v 9:30 bude mše svatá na penzionu.

+++

V pátek návštěva nemocných – druhá polovina Dubňan.

+++

V sobotu 16.7. již tradiční putování za sv. Liborem do Milotic, poutní mše svatá v milotickém kostele Všech svatých v 16:00. Odchod pěších poutníků od kostela v Dubňanech v 14:00.

+++

V zákristii je možno zakoupit kalendáře na příští rok, cena je 75 Kč, ukázka dvou provedení vzadu v kostele.

+

V zákristii je možno zapisovat úmysly mší svatých na červenec a srpen.

+++

Přihlášky do náboženství pro příští školní rok 2022-23 jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na farním webu: www.farnostdubnany.cz. Můžete je zasílat elektronicky na fahana (at) centrum.cz nebo vhodit do schránky na faře.


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku