Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o19 - 47. týden - 18. - 24. 11.

17. 11.
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
02:55 (slouží P. Pavel Zahradníček)
Za poutníky do Jeruzaléma, jejich poutní úmysly a za dubňanské farníky
7:30 (slouží P. Pavel Baxant)
Za oběti zla
10:30 (slouží P. Miroslav Sedlák)
                            Na poděkování za 30 let svobody    

17:11
se rozezní zvony v celé republice jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu
                          a na památku jeho obětem.                       
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
PONDĚLÍ
18. 11.
Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
 Mše svatá nebude, do pátku bude otec Pavel v Jeruzalémě.
 
V nutných případech se prosím obraťte na okolní kněze.
+++
ÚTERÝ
19. 11.
33. týdne v mezidobí
Mše svatá nebude
+++
 STŘEDA
20. 11.
33. týdne v mezidobí
Nezpovídá se!
 18:00
Za zemřelého manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme Boží požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie. (P. Jiří Čekal)
+++
ČTVRTEK
21. 11.
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 Mše svatá nebude
+++
PÁTEK
22. 11.
Sv. Cecílie panny a mučednice
Nezpovídá se!
18:00
Za Cecílii Malovanou, manžela, zemřelé děti, vnoučata a dva zetě.
Živé rodině Boží požehnání, dar víry a ochranu Panny Marie. (slouží P. Jiří Čekal)
+++
SOBOTA
23. 11.
Sv. Klementa I. papeže a mučedníka
7:30
Mše svatá
Po skončení snídaně na faře
+++
NEDĚLE
24. 11.
SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 7:30
Za farníky
10:30
Za zemřelého Karla Navrátila mladšího
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
 


Příležitostná oznámení v neděli 17. 11. 2019:

Na 1. neděli adventní 1. prosince bude v 16:00 v kostele již tradiční BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT NADĚJE tentokrát PRO PAVLÍKA JAGERA z Dubňan. 
+++

V sobotu 30. listopadu, bude při mši svaté v 17:00 hod. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ.

+++

Kdo z rodičů by se ujal letošní mikulášské, hlaste se u otce Pavla.

+++

Farnost Milotice zve mládež, rodiče i budoucí rodiče na přednášku Mgr. Jana Gregora z Aliance pro rodinu, která se zabývá všestrannou podporou rodiny, co jí prospívá a co ji ohrožuje. Přednáška se bude konat 24. 11. v 15:00 v Kulturním domě v Miloticích. Viz plakát na nástěnce.

+++

Národní centrum pro rodinu nabízí novou iniciativu Manželům nablízku. Tato iniciativa vzniká jako reakce na bolesti, které nesou mnozí manželé, a nemají je komu svěřit. Mít těžkosti nebo krizi v manželství patří k životu, ale není třeba na to být sám. Velkou službou druhému je naslouchání. Smyslem iniciativy Manželům nablízku je nabídnout ve farnostech prostřednictvím naslouchání první pomoc manželům v těžkostech. Vy, kteří máte zájem se dovědět více o budování manželství, o vytváření důvěry ve farnostech, o umění naslouchat druhým, navštivte stránku www.manzelumnablizku.cz 

POKUD BY SE TÉTO SLUŽBĚ V NAŠÍ FARNOSTI CHTĚL NĚKDO VĚNOVAT, Národní centrum pro rodinu zve na Mezinárodní seminář Manželům nablízku. Nabídne témata spojená se službou naslouchání druhým, rozpoznání krizových signálů v manželství a zkušenosti těch, kteří se už řadu let věnují manželům v těžkostech. Speciálním hostem budou manželé Rino a Rita Ventrigliovi, kteří sami stáli před rozvodovým řízením. (Tlumočení je zajištěno.) Seminář Manželům nablízku se uskuteční v sobotu 30. listopadu v Brně.

Přihlášky a informace na www.manzelumnablizku.cz 

+++

Prosba o vaše zapojení do dalších služeb ve farnosti:
- je potřeba vytvoření další skupinky na úklid fary a posílení stávajících skupinek.

- je potřeba ušít alby, především pro menší ministranty, prosíme někoho, kdo by ušil nebo  

  zprostředkoval ušití

- kdo by se rád ujal nebo střídal při květinové výzdobě kostela

Zájemci hlaste se u Hany Fatěnové.

+++

Srdečně Vás zveme na II. BENEFIČNÍ HRABÁRNU v Hovoranech. Její výtěžek bude darován organizaci Mary´s meals. Sešlo se nám mnoho krásných věcí. Vybírat budete moci z oblečení dětského, dámského i pánského, obuvi, bižuterie, knih, keramiky, hraček a jiných zajímavých věcí. V nabídce budou i domácí dezerty. Akce se bude konat v Hovoranech 249 (římskokatolická fara) ve dnech 30. listopadu až 1. prosince.
V sobotu 30. 11. od 13 do 18h. Ve 14h bude v kostele přednáška o projektu Mary´s meals.
V neděli 1. 12. od 14 do 19h. Ve 14h bude v kostele přednáška Mary´s meals a v 19h budou v kostele chvály. Všechno pečlivě připravujeme a těšíme se na Vás! :)
+++

Drazí bratři a sestry v Kristu. Vy všichni jste přispěli na dar pro svatého otce Františka. Vám všem patří velké díky. Svatý otec byl potěšen jak finančním darem na chudé a potřebné, tak i vašimi otisky prstů, jako symbolem velkorysého dárce. Ať již mnozí z vás byli na národní pouti v Římě, či doma se v tichosti připojili v modlitbách ke zhruba čtyřem tisícům poutníků, našim kněžím a biskupům, my jsme v Římě věděli, že jste tam s námi.  Vaše otisky prstů jsou na soše "Koruna svaté Anežky České", a další tisíce otisků jsou uloženy v ní. Vaše děti a další pokolení budou vědět, že  Váš otisk je v Římě a taky v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně hodnotit národní pouť, jsem však přesvědčen, že byla krásná a i díky vám splnila svoje poslání.

František Ševečka
Koordinátor projektu "Koruna svaté Anežky České"jezis_stvrtok.jpg

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku