Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o21 - 4. týden - 25. - 31. 1.


Nyní může být při bohoslužbách v dubňanském kostele 23 osob.
Ve všední dny a v sobotu není nutné se na bohoslužby předem hlásit!
Účast na nedělních bohoslužbách a také na Hromnice, prosím, nahlaste předem otci Pavlovi
(mobil 731402651, mail: pavel(zavináč)fatym.com).

Zpovídá se ve zpovědní místnosti v kostele cca 30 minut před mší svatou (mimo středu),
na požádání také po mši svaté. Mimo to kdykoliv na požádání na faře, pokud je otec Pavel přítomen (je možné, nikoliv však nutné, se domluvit i předem telefonicky)
nebo s vámi rád zajde do kostela a podá Svaté přijímání.


24. 1.
3. NEDĚLE v mezidobí
BOŽÍHO SLOVA
7:30
Za farníky

(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651
9:15
Na dobrý úmysl
10:30
Za Anežku a Josefa Chludilovy, syna Josefa a jeho ženu Martu,
celé živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie
(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651)
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
25. 1.
PONDĚLÍ
Svátek
obrácení sv. Pavla, apoštola
17:45
Za zemřelé rodiče Vyrubalovi, dvoje rodiče a duše v očistci.
Živé rodině Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého
+++
26. 1.
ÚTERÝ
Sv. Timoteje a Tita biskupů
7:30
Za Stanislava Černého, rodiče a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
27. 1.
STŘEDA
Sv. Anděly Mericiové panny
Přede mší sv. se nezpovídá!
17:45
Za rodinu Maděryčovu
+++
28. 1.
ČTVRTEK
Sv. Tomáše Akvinského
kněze a učitele církve
7:30
Úmysl je ještě volný
 +++
29. 1.
PÁTEK
3. týdne v mezidobí
17:45
Úmysl je ještě volný
+++
30. 1.
Sobotní památka Panny Marie
17:00
Úmysl je ještě volný
+++
31. 1.
4. NEDĚLE v mezidobí
7:30
Za farníky

(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651
10:30
Úmysl je ještě volný

(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651
17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 24. 1. 2021

Na Hromnice (Svátek uvedení Páně do chrámu v úterý 2.2.2021) bude v mše svatá v 17:45 obětovaná za ženy ve farnosti. Je třeba se na ni hlásit u otce Pavla (mobil 731402651, e-mail pavel (at) fatym.com). V případě obsazení všech míst bude přidána ještě mše svatá v 16:45 a v eventuelně i v 18:45. I na tyto mše svaté je třeba se přihlásit.
Mše svatá v 17:45 bude přenášena on-line po internetu – link: https://youtu.be/ksT-t8bopxo

+++

Do 25. ledna 2021 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021, tématem letošních modliteb je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9)
Průvodce: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210112texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2021

+++

Svátost smíření je opět v kostele ve zpovědní místnosti 30 minut před každou mší svatou kromě středy. Je možné ji přijmout i na faře prakticky kdykoliv, pokud je otec Pavel přítomen. Na svátost smíření na faře je možné (nikoliv však nutné) se domluvit i telefonicky předem.

+++

V zádveří kostela jsou lístky s nedělními liturgickými čteními k rozebrání, můžete je vzít i někomu ve svém okolí.

Jsou zde také kartičky pro DĚTI K NEDĚLNÍM EVANGELIÍM, také karta k nalepení druhé série kartiček. Před nalepením se podívejte, jaký obrazec vznikl na rubu - a proč asi?

+++

Úmysly mší svatých na leden a únor je možné zapisovat před nebo po mši svaté v zákristii.

+++

Děkujeme všem, kdo jste přispěli do pokladniček TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Částka 51.120 Kč byla předána Oblastní Charitě Hodonín.

Děkujeme také všem kdo přispíváte on-line.

+++

CENTRUM PRO RODINU HODONÍN – nabízí spoustu akcí na měsíc únor pro rodiče, rodiny a manželské páry v rámci Národního týdne manželství. Více na: https://cprhodonin.cz/

Také CENAP-centrum naděje a pomoci v Brně má na únor spoustu zajímavých nabídek zvláště pro dospívající dívky a pro manžele v Národním týdnu manželství. Více se dozvíte na: https://www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost  nebo stránkách naší farnosti v Co nás čeká.

+++

Momentálně může být při bohoslužbách v dubňanském kostele 23 osob. 
Ve všední dny a v sobotu není třeba se na bohoslužby předem hlásit!

Účast na nedělní bohoslužbě a na Hromnice 2.2.2021, prosím, nahlaste předem otci Pavlovi (mobil 731402651, mail: pavel(zavináč)fatym.com).

+++

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
Blíží se doba podávání přihlášek také ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.

Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch

 


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku