Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2019 - 21. týden – 20. – 26. 5.

19. 5.
PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30
Za farníky
10:30
Za zemřelého Josefa Šuráně, dvoje rodiče a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
15:00
Májová pobožnost.
+++
PONDĚLÍ
20. 5.
SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, kněze
 18:00
Za rodiny Kratochvílovu, Zerákovu a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
+++
ÚTERÝ
21. 5.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
SV. PETRA A PAVLA
7:30
Mše svatá
 +++
 STŘEDA
22. 5.
         SV. RITY Z CASCIE, řeholnice
Přede mší sv. SE NEZPOVÍDÁ.
18:00
Na poděkování za 60 let společného života, s prosbou o dar víry pro děti.
Po mši sv.
Májová pobožnost se čtením.
+++
ČTVRTEK
23. 5.
5. VELIKONOČNÍ týden
7:30
Mše svatá
+++
PÁTEK
24. 5.
5. VELIKONOČNÍ týden
+++
18:00
Za manžela Jana Dohnálka a dvoje zemřelé rodiče Dohnálkovy, Kratochvílovy a jejich děti.
Po mši sv.
NOC KOSTELŮ.
SO 
25. 5.
SV. BEDY CTIHODNÉHO, kněze a učitele církve
17:00
Za Josefa a Svatoslavu Valíčkovy, syna Josefa a duše v oč.
Po mši sv.
Opékání na faře k ukončení školního roku náboženství.
+++
26. 5.
ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30
Za farníky
10:30
Za zemřelého manžela, syna, Matyldu a Františka Šťastných, Josefu a Jana Tomanových.
15:00
Májová pobožnost.
 


Příležitostná oznámení v neděli 19. 5. 2018:

V pátek 24. 5. Noc kostelů … Program na nástěnce, webových stránkách, kabelové televizi…

+++

V sobotu bude mše svatá v 17:00, po mši svaté opékání na faře k ukončení školního roku v náboženství. Přijďte všichni posedět na farní zahradu. Co si kdo přinese, to si opeče J.

+++

Vzadu v kostele se zapisujte, kdo byste se chtěli zúčastnit pouti na Sv. Antonínek v Blatnici. Hlavní pouť je 16. 6., odjížděli bychom z Dubňan 7:30, hlavní mše svatá je v 10:30. Odjezd domů po odpoledním programu. Bližší informace o programu zatím nemáme.

+++

P. Karel Janů, který působí ve Slavonicích nás jménem jejich letošního primicianta Štěpána Trčky (byl co by hlavní jáhen na primici Tomáše Marady), zve na jeho PRIMIČNÍ MŠI SVATOU, která se koná 23. 6. (na Boží Tělo) v 14:30 v poutním kostele Božího těla ve Slavonicích.
Zároveň se na nás obrátil s prosbou, (vzhledem k tomu, že jsme vinařská oblast a oni potřebují víno na primici), jestli bychom mohli věnovat nějaké množství bílých a červených vín. Kdo by byl ochotný věnovat nějaké víno, napište se prosím na seznam vzadu v kostele. Trvanlivá můžete přinášet na faru po dohodě s otcem Pavlem nebo H. Fatěnovou.  Předem upřímné Pán Bůh odplať.

+++

V zákristii je možno zapisovat intence mší svatých do měsíce srpna včetně.

+++

V listopadu se bude konat Národní pouť k 30. výročí kanonizace sv. Anežky do Říma. (10.11. - 14. 11. 2019; cena 12.900 Kč letecky 4 noci v hotelu //5.900 Kč autobusem 2 noci v hotelu + 2 noci v autobuse; ubytování je v obou případech stejné v centru Říma ve čtyřhvězdičkovém hotelu v blízkosti metra, možnost rezervace již nyní!). Hlaste se prosím u mne. Zatím je 18 přihlášených.

Na nástěnce na sloupu vzadu v kostele jsou podrobné informace a program pouti pro leteckou i autobusovou variantu. Ještě je možné se přihlásit! (V tuto chvíli je z Dubňan již 18 přihlášených).

+++

Současná kostelnice, paní Ludmila Šeďová, prosí ze zdravotních důvodů o vystřídání v její službě. Kdo by byl ochotný ujmout se služby kostelníka – kostelnice, přihlaste se prosím u otce Pavla. Nemějte obavy, budete odborně zaškoleni.

 jezis_stvrtok.jpg

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku