Bohoslužby

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6

bez-nazvu.jpg

Rok 2018 – 46. týden – 12. – 18. 11.

NEDĚLE
11. 11.
32. V MEZIDOBÍ
7:30
Za tatínka Jaroslava, duše v očistci a celou živou a zemřelou rodinu.
10:30
Za farníky
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
PONDĚLÍ
12. 11.
Sv. JOSAFATA biskupa a mučedníka
 18:00
Za zemřelou rodinu Havelkovu a Janáčovu a duše v očistci.
Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
+++
ÚTERÝ
13. 11.
Sv. ANEŽKY ČESKÉ
18:00
Mše svatá
+++
STŘEDA
14. 11.
32. týdne v mezidobí
Nezpovídá se
 18:00
Za Cecílii Malovanou, manžela, děti a vnoučata.
Pro živou rodinu Boží požehnání a dar víry.
+++
ČTVRTEK
15.11.
Sv. ALBERTA VELIKÉHO biskupa a učitele církve
9:30
Mše svatá na penzionu
+++
PÁTEK
16. 11.
Sv. MARKÉTY SKOTSKÉ
18:00
Za zemřelého manžela, syna, dvoje rodiče a duše v očistci.
+++
SOBOTA
17. 11.
Sv. ALŽBĚTY UHERSKÉ řeholnice
7:30
Mše svatá
Po mši sv.
Snídaně na faře, od 9:00 brigáda
+++
NEDĚLE
18. 11.
33. V MEZIDOBÍ
7:30
Za farníky
10:30
Za rodiče Volfovy.
17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná oznámení v neděli 11. 11. 2018:

Děkuji všem, kteří se zúčastnili včerejší brigády na faře (11 brigádníků), i těm kteří ke zdárnému průběhu prací jakýmkoliv způsobem přispěli. Suť je vyklizena, trámy vyfoukány kompresorem, vysáty a z poloviny natřeny, příští sobotu od 9:00 bychom snad již nátěr trámů dokončili. Prosím, přijďte pomoci.

+++

Dnes v neděli 11. 11. v 18. 15 hod. bude první zkouška vánočního sboru. Jste srdečně zváni.

+++

V zákristii je možné zapisovat intence na prosinec až únor.

+++

Vyšlo nové číslo časopisu Milujte se!, je k dispozici vzadu v kostele.

+++

Děkanátní společenství Vás srdečně zve 17. 11. 2018 od 13:00 do 17:00

na BENEFIČNÍ HRABÁRNU, která se uskuteční v pastoračním centru fary v Hodoníně.

Její výdělek bude darován hnutí Mary´s meals. V 15:00 bude představení tohoto hnutí.

Budete moci vybírat z oblečení, bot, různých doplňků, bižuterie, tašky, knihy a jiné maličkosti :)

Těšit se můžete také na skvělou čerstvě namletou kávu, domácí dezerty a jiná překvapení.

Všechno pečlivě připravují a na setkání s Vámi se těší pořadatelé z Děkanátního společenství Hodonín. :) +                 

+++

Kdo by se chtěl ujmout organizace letošní Mikulášské nadílky, která bude 6. 12. při mši svaté v 17:45, hlaste se prosím u otce Pavla.

+++

Zájemci o svátost biřmování se ještě stále mohou hlásit u o. Pavla nebo p. Fatěnové.

Svátost biřmování jako svátost křesťanské dospělosti může a má přijmout každý pokřtěný, který ji dosud nepřijal. Věřící mají přijmout tuto svátost ve vhodnou dobu (KKC 1306); bez biřmování a eucharistie je totiž svátost křtu jistě platná, ale uvedení do křesťanského života zůstane nedokončené. Českou biskupskou konferencí je pro naše podmínky stanoven věk min. 15 let (v době přijetí svátosti).
Zahájení přípravy bude 1. prosince v sobotu před první nedělí adventní.

+++

V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na příští rok. Cena 65 Kč, zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně Lesné).

+++

Kdo by byl ochotný vystřídat na postu kostelnice paní Ludmilu Šeďovou, která ze zdravotních důvodů prosí o vystřídání v této službě, přihlaste se u otce Pavla. Nemějte obavy, budete odborně zaškoleni.


jezis_stvrtok.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku