Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o21 - 15. týden - 12. - 18. 4.

Nyní může být při bohoslužbách v dubňanském kostele 23 osob.
Ve všední dny není nutné se na bohoslužby předem hlásit!
Účast na nedělních bohoslužbách, prosím, nahlaste předem otci Pavlovi
(mobil 731402651, mail: pavel(zavináč)fatym.com nebo je možné se hlásit v sakristii).

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středy,
nebo na požádání na faře.


11.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
7:30
Za farníky
(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651)

10:30
Za Jana a Marii Pavelkovy, syna Jana, Annu a Jana Bravencovi, na poděkování za dožití 90 let,

Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651)

15:00
Cesta světla

12.4.
PONDĚLÍ

2. týdne doby
VELIKONOČNÍ
17:45
Úmysl je ještě volný

+++
13. 4.
ÚTERÝ
2. týdne
doby  VELIKONOČNÍ
7:30
Úmysl je ještě volný
+++
14. 4.
STŘEDA
2. týdne
doby VELIKONOČNÍ
Nezpovídá se
17:45
Úmysl je ještě volný
+++
15. 4.
ČTVRTEK
2. týdne
doby VELIKONOČNÍ
Mše svatá nebude
+++
16. 4.
PÁTEK
2. týdne
doby VELIKONOČNÍ
17:45
Úmysl je ještě volný
+++
17. 4.
SOBOTA
2. týdne
doby VELIKONOČNÍ
17:00
Úmysl je ještě volný

+++
18. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30
Za farníky
(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651)

10:30
Úmysl je ještě volný
(k účasti na nedělní bohoslužbě je třeba se přihlásit u otce Pavla, mobil 731402651)

17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 11. 4. 2021

Dnes o neděli Božího milosrdenství 11. 4. bude v 15:00 CESTA SVĚTLA

+++

Sbírky o Velikonocích na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční pondělí vynesly celkem 16.090 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať! Výtěžek bude použit na opravy. V tomto roce bychom chtěli natřít věž kostela, kde je již smyta většina nátěru na omítce tak, aby omítka byla novým nátěrem chráněna a nedošlo k jejímu postupnému narušování. Práce bychom chtěli udělat bez lešení, které by bylo velmi drahé. Jednáme s firmami, které by celou akci provedly z lan nebo z plošiny, tak aby se lešení na věž nemuselo stavět. Současně bychom letos také chtěli přišroubovat krytinu bobrovku na jižní straně kostelní střechy kostela, tak aby ji v budoucnu silné větry nepoškozovaly.

+++

Kdo jste si vzali POSTNIČKY na podporu potřebných prostřednictvím CHARITY, můžete je už teď přinášet do zákristie, poslední termín 25. 4., pak budou odevzdány na Charitu.

+++

Úmysly mší svatých na duben a květen je možné zapisovat před nebo po mši svaté v zákristii.

+++
Nabídka farnostem z Fondu Puls: vzhledem k trvající pandemii, která má také dopad na pastoraci ve farnostech i jejich hospodaření, nabízíme cestu, jak můžete pomoci své farnosti. V letošním roce za každého aktivního donátora, který se přihlásí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 příspěvek farnosti za rok 2021 bude snížen o 500 Kč.

Aktuální stav „účtu“ farnosti ve fondu PULS je možné vidět v banneru na titulní straně webu farnosti www.farnostdubnany.cz. K dnešnímu datu letošní dary donátorů z Dubňanské farnosti činí již 13 895 Kč z letos potřebných cca 90 tisíc. Donátorů registrovaných za farnost Dubňany je aktuálně 24 (ať již jednotlivců nebo rodin). Přihlášky jsou vzadu v kostele nebo kdo má možnost nejjednodušší je přihlásit se online na stránkách: donator.cz

Pán Bůh zaplať Vám, kteří jste farnost svým příspěvkem do fondu PULS již podpořili i Vám, kteří se stanete novými donátory.

+++

Pán Bůh zaplať také všem, kteří podporujete v této nelehké době farnost finančně, a to jak při nedělní sbírce, tak i svými dary předanými osobně nebo zaslanými na účet farnosti. V průběhu uplynulých třech měsíců jste přispěli při sbírkách v kostele celkem 98 tisíc Kč (v prosinci 43 tisíc Kč, v lednu 33 tisíc Kč, v únoru 22 tisíc Kč), dary předané v hotovosti činily celkem 36 tisíc Kč (v prosinci 22 tisíc Kč, v lednu 7 tisíc Kč, únoru 7 tisíc Kč), a dary zaslané na účet farnosti číslo 240510472/0300 činily celkem 28 tisíc Kč (v prosinci 21 tisíc Kč, v lednu 6 tisíc Kč, v únoru 1 tisíc Kč).

+++

V zádveří kostela jsou lístky s nedělními liturgickými čteními k rozebrání, můžete je vzít
i někomu ve svém okolí.

Jsou zde také kartičky pro DĚTI K NEDĚLNÍM EVANGELIÍM, také karta k nalepení druhé série kartiček. Před nalepením se podívejte, jaký obrazec vznikl na rubu - a proč asi?

+++

Ve všední dny není třeba se na bohoslužby předem hlásit!
Účast na nedělní bohoslužbě a o svátcích, nahlaste, prosím, předem otci Pavlovi (mobil 731402651, email: pavel(zavináč)fatym.com), nebo v sakristii.

+++

Nezapomeňte, prosím, na sčítání lidu – viz výzva otců biskupů a slova Pána Ježíše: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32)

 

 

 

 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Přečtěte v neděli 21. března 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.
Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme,
jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku