Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.


Rok 2o24 - 21. týden - 20. - 26. 5.

19.5.
NEDĚLE
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7:30
Za farníky
10:30
Za zemřelého manžela Josefa Šuráně, dvoje rodiče a jejich zemřelé děti.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
15:00
Májová pobožnost
+++
20.5.
PONDĚLÍ
Panny Marie Matky církve
17:45
Za zemřelého Jana Ilčíka, manželku, syna Stanislava a dvoje rodiče.
Pro živou rodinu vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
Májová pobožnost
+++
21.5.

ÚTERÝ
7. týdne v mezidobí
7:30
 Úmysl mše svaté zatím volný
+++
22.5
STŘEDA
7. týdne v mezidobí
17:45
Za zemřelé rodiče Výletovy a dvoje prarodiče.
Živé rodině vyprošujeme ochranu Panny Marie
Májová pobožnost
+++
23.5.
ČTVRTEK
Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
    7:30
Úmysl mše svaté zatím volný
+++
24.5.
PÁTEK
7. týdne v mezidobí
17:45
Za Marii a Františka Kryštovovy, rodinu Kryštofovu a Kotáskovu.
Živé rodině vyprošujeme Boží požehnání, dar víry a ochranu Panny Marie
Májová pobožnost
+++
25.5.
SOBOTA
Sobotní památka Panny Marie
7:30
Na dobrý úmysl dárce
+++
26.5.
NEDĚLE
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:30
Za Anežku a Vavřína Ševelovy, rodiče Chludilovy, Ševelovy a Blahovy.
Živé rodině vyprošujeme dary Ducha Svatého, dar víry a ochranu Panny Marie
10:30
Za farníky
15:00
Májová pobožnost


Příležitostná ohlášení v neděli 19. 5. 2024

V neděli 26. 05. 2024 se chystáme s dětmi a mládeží, kteří se nějak podílejí na práci pro farnost (ministranti, schola, pomoc kostelníkům, lektoři a další…) na laser games do Brna. Odjezd bude ve 14:00 od fary. Prosím, zapište se nejpozději dnes (do odpolední májové pobožnosti), abychom mohli spočítat, kolik aut potřebujeme na dopravu.  Zapisujte se prosím v sakristii. Jsou vítáni i tatínci – na hru i na zajištění dopravy auty.

+++

V pondělí 27. 5. setkání pastorační rady před Božím Tělem, farním dnem, návštěvou otce biskupa,… ÚČAST NUTNÁ!

+++

Připomínám příští neděli 26. 5. ve 20:00 informativní schůzku poutníků do Říma. Kromě organizačních záležitostí (vezměte sebou občanské průkazy!) bychom upekli pizzu (aby to bylo takové stylové, když putujeme do Itálie) a promítli si některá místa z Říma, abyste měli už předem trochu přehled a mohli si pak na místě věci, které uvidíte zařadit do souvislosti.

+++

Ve středu 12. června přijede na večerní mši svatou otec biskup Pavel, po skončení s ním bude posezení na farní zahradě. Už nyní prosím s tímto termínem počítejte, zapište si ho červeně do svého kalendáře...

+++

Charita Hodonín hledá dobrovolníky pro hodonínskou nemocnici, kteří by byli ochotni věnovat část svého volného času hospitalizovaným pacientům a částečně „suplovali „rodinu. Např. jednou za týden (nebo i 14 dní) by v odpoledních hodinách přišli na oddělení a s pacientem hráli společenské hry, povídali si, předčítali, pomodlili se, v případě hezkého počasí by jeli do parku apod.. Bližší info Jana Šupálková 737 234 077, plakát ve vitríně.

+++

Hlaste se na přípravu k přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ v naší farnosti, vzadu v kostele jsou přihlášky, vyplněné je předejte otci Pavlovi, nebo odešlete na email: pavel (at) fatym.com. Zahájení přípravy bude včas oznámeno.

+++

V zákristii je možné zapisovat úmysly mší svatých na květen až srpen.

+++

Drmolice srdečně zvou na výstavu krojovaných panenek, výstava probíhá v budově ZUŠ, výstavní síni kulturního a informačního centra a potrvá do 6. června.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku