Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.


Rok 2o23 - 40. týden - 2.- 8.10.

1.10.
NEDĚLE
26. v mezidobí
7:30
Za farníky
10:30
Za zemřelou rodinu Kratochvílovou, manžela, syna, zetě a rodinu Šťastnou.
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
2.10.
PONDĚLÍ
Svatých andělů strážných
16:45
Zpovídá otec Jiří
17:45
Za syna Petra, prarodiče Tomanovy, Antošovy a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
3.10.
ÚTERÝ
26. týdne v mezidobí
7:30
Úmysl mše svaté zatím volný
+++
4.10.
STŘEDA
Sv. Františka z Assisi
17:45
Za zemřelého manžela Františka Pokorného, dvoje rodiče a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
5.10.
ČTVRTEK
Sv. Faustyny Kowalské
  7:30
Úmysl mše svaté zatím volný
+++
6.10.
PÁTEK
26. týdne v mezidobí
17:00
Modlitba matek
17:45
Za Rozínu a Františka Ševelovy, zetě a duše v očistci.
Pro živou rodinu vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
do 20:30
Adorace a příležitost ke svátosti smíření
+++
7.10.
SOBOTA
Panny Marie Růžencové
7:30
Za Jana a Anastázii Macháčkovy a duše v očistci.
Pro živou rodinu vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
8.10.
NEDĚLE
POSVĚCENÍ KOSTELA
HODY
7:30
Za farníky (tichá mše svatá)
10:30
Za pana Bohdana Jelínka. Za zemřelé rodiče Kremlovy. 
Prosíme o nalezení klidu a míru v srdcích všech příbuzných obou rodin.
17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 1.10. 2023

Dnes v neděli 1.10. probíhá v naší farnosti charitní akce KOLÁČ PRO HOSPIC.
Po mších svatých máme možnost, si vzadu v kostele na stolečku koupit koláč za nejnižší cenu 50Kč a více, a přispět na podporu Mobilního hospice sv. Filipa Neri, který tuto službu poskytuje v přirozeném domácím prostředí v našem blízkém okolí. Více se o této službě dozvíte na letáčcích u pokladničky, kde můžete přispívat.  

+++

Zítra v pondělí zpovídá od 16:45 otec Jiří.

+++

První pátek 6.10.:

- návštěvy nemocných
- od 17:00 modlitba matek v kostele
- do 20:30 příležitost k adoraci a svátosti smíření

+++

Ve čtvrtek 19.10. bude od 15:00 již tradiční MISIJNÍ PEČENÍ NA FAŘE, srdečně vás všechny zveme, malé i velké, přijďte s námi péct pro misie.  Kdo má, může si přinést svůj váleček. V menším množství můžete také těsto linecké, perníkové… TĚŠÍME SE NA VÁS.

+++

V Brně 26. 10. 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jedno z koncertních turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní videoprodukce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma. https://tour.godzone.sk/

+++

V zákristii je možné zakoupit kalendáře na rok 2024

+++

Je možné zapisovat mše svaté na říjen a listopad.

+++

Děkujeme mužům, kteří se v průběhu týdne věnovali práci na farní zahradě a betonování podstavce pro sochu Božského Srdce, kterou jsme dostali.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku