Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o20 - 9. týden - 24. 2. - 1. 3.

23. 2.
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka SVATOPETRSKÝ HALÉŘ
Nezpovídá se
7:30
Za Renatu Harcovu
10:30
Za Zdeňka Formana, dceru Ivu a Milana Pakana.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
24. 2.
PONDĚLÍ
7. týdne v mezidobí
 Mše svatá nebude
+++
25. 2.
ÚTERÝ
7. týdne v mezidobí
 18:00
Za rodiče Jana a Boženu Tomanovy a jejich zemřelé rodiče.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
STŘEDA
26. 2.
POPELEČNÍ STŘEDA
Nezpovídá se
Den postu, při mši svaté udělování popelce
17:45
Mše svatá
+++
27.2.
ČTVRTEK po popeleční středě
9:30
Mše svatá na penzionu s udělováním popelce
+++
28.2.
PÁTEK po popeleční středě
14:00
Pohřeb pan František Smetana
+++
29. 2.
SOBOTA
po popeleční středě
7:30
Mše svatá
Po mši sv. snídaně na faře
+++
1. 3.
1. NEDĚLE POSTNÍ
7:30
Za manžele Ševelovy, syna Josefa, Václava Benadu a rodiče.
Živé rodině vyprošujeme dary Ducha Svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:30
Za farníky
15:00
KŘÍŽOVÁ CESTA
 


Příležitostná oznámení v neděli 23. 2. 2020:

V pátek 28. 2. v 14:00 bude pohřeb. Křížová cesta a večerní mše svatá už nebude.

+++

Zapisujte se, prosím, na rozpis křížových cest.

+++

V zákristii je možno zapisovat úmysly mší svatých na březen – květen.

+++

Od 1. září otvírá nově vzniklá církevní ZŠ (1., 2. a 6. ročník) a MŠ v Kyjově. Dopis je na nástěnce, další informace a přihlášky jsou k rozebrání vzadu v kostele nebo na farních stránkách farnosti Kyjov pod záložkou ŠKOLA.

+++

Prosba o vaše zapojení do dalších služeb ve farnosti:
- na úklid fary je potřeba vytvoření další skupinky a posílení stávajících.

 Zájemci hlaste se u Hany Fatěnové.jezis_stvrtok.jpg

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku