Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o21 - 24. týden - 14. - 20. 6.

Od 26. 4. 2021 již není počet účastníků bohoslužeb omezen počtem, 
není tedy už třeba hlásit se na bohoslužby předem.

Jen prosím (dle nařízení vlády) dodržujte následující nařízení:
udržování rozestupů 2 metry (s výjimkou členů jedné rodiny),
desinfekce rukou,
ochrana dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška).

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středy,
nebo na požádání na faře.


13. 6.
11.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Úmysl ještě volný

10:30
Za farníky

11:30
1. svaté přijímání (pátá skupinka)
Úmysl ještě volný
17:30
Adorace a modlitba večerních chval

+++

14. 6.
PONDĚLÍ
11.týdne v mezidobí
17:45
Za Annu Vyrubalovu k jejím nedožitým narozeninám, rodiče a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

+++
15. 6.
ÚTERÝ
Sv. VÍTA mučedníka
7:30
Úmysl ještě volný

+++

16. 6.
STŘEDA
11.týdne v mezidobí
17:45
Za Františka Haara, manželku, syna a duše v očistci.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

+++
17. 6.
ČTVRTEK
11.týdne v mezidobí
7:30
Úmysl ještě volný

+++
18. 6.
PÁTEK
11.týdne v mezidobí
17:45
A zemřelé rodiče, sourozence, prarodiče a celou rodinu.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

+++
19. 6.
Sv. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA biskupa
17:00
Mše svatá za děti které přistoupily, nebo přistoupí zítra,
k prvnímu svatému přijímání, za jejich rodiny a kmotry.

+++
20. 6.
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Úmysl ještě volný

10:30
Za farníky

11:30
1. svaté přijímání (šestá poslední skupinka) + křest
Na úmysl dárce
17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 13. 6. 2021

Prosíme o modlitby za děti, které letos postupně přistupují k PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, jejich rodiny a kmotry. Slavnost prvního svatého přijímání je letos po menších skupinkách – i vy se můžete zúčastnit a jste srdečně na tyto mše svaté zváni!

+++

Proběhl nátěr fasády věže kostela (penetrační nátěr + dvě vrstvy vysoce odolné fasádní barvy Keim), který by měl výrazně prodloužit životnost omítky na věži (starý nátěr, který má nejen estetickou funkci, ale hlavně také chrání omítku byl již za řadu let téměř smytý). Nátěry byly provedeny pomocí plošiny, aby se ušetřily nemalé prostředky za pronájem a stavbu lešení kolem věže. Celkové náklady jsou asi 180.000 Kč. Konečná částka bude ještě upřesněna po odpočítání prací a materiálu, které se nakonec ukázaly jako nepotřebné (nátěr prostředkem proti řasám) a přičtení víceprací – drobné opravy na římsách a na střeše. Pán Bůh zaplať za Vaše dary, kterými na potřeby farnosti přispíváte.

Letos ještě plánujeme přišroubování veškeré krytiny na jižní straně střechy kostela, aby již nedocházelo k padání tašek při silném větru.

+++

V úterý 29. 6. na Slavnost svatých Petra a Pavla bude mše svatá v 17:00, po ní bude posezení na farní zahradě s opékáním. Všichni jste srdečně zváni.

+++

Úmysly mší svatých na červen až srpen je možné zapisovat před nebo po mši svaté v zákristii.

+++

Prohlášení biskupů ústupu pandemie a nutnosti účastnit se nedělních bohoslužeb v kostelích

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
 
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
 
Nepomuk, 18. května 2021


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku