Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Prosíme (dle nařízení vlády) dodržujte následující nařízení:
udržování rozestupů 2 metry (s výjimkou členů jedné rodiny),
desinfekce rukou, ochrana dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška).

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou,
nebo na požádání na faře.


Rok 2o21 - 39. týden - 27. 9. - 3. 10.

26. 9.
NEDĚLE
26.týdne v mezidobí
7:30
Úmysl je ještě volný

10:30
Za farníky

17:30
Adorace modlitba a večerních chval
+++
27. 9.
PONDĚLÍ
Sv. Vincence z Paula, kněze
17:45
Za zemřelého Svatoslava Valíčka k jeho nedožitým 60tým narozeninám,
za jeho rodiče, bratra, prarodiče a duše v očistci
+++
 28. 9.
ÚTERÝ
SV. VÁCLAVA
mučedníka
 hlavního patrona českého národa
7:30
Úmysl je ještě volný
+++
29. 9.
STŘEDA
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů
17:45
Za Jaroslava Šeďu, zetě Pavla a duše v očistci.
Živé rodině dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
(před touto mší svatou se nezpovídá)
+++
30. 9.
ČTVRTEK
Sv. Jeronýma
kněze a učitele církve
Mše svatá nebude
+++
1. 10.

PÁTEK
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
panny a učitelky církve
17:00
Modlitba matek
17:45
Za zemřelého manžela, rodiče Stehlíkovy, zemřelou maminku s celou rodinou a duše v očistci.
Živé rodině dary Ducha svatého, dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
do 20:30
ADORACE a příležitost ke svátosti smíření
+++
2. 10.
SOBOTA
Svatých andělů strážných
7:30
Úmysl je ještě volný

Po mši svaté snídaně na faře
+++
3. 10.
NEDĚLE
27.týdne v mezidobí
7:30
Za farníky

10:30
A zemřelého syna Petra Antoše, jeho prarodiče a duše v očistci.
Pro živou rodinu vyprošujeme dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
              
17:30
Adorace modlitba a večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 26. 9. 2021

Na první pátek v měsíci 1. 10.:
- návštěvy nemocných, první část Dubňan
- od 17:00 modlitba matek v kostele
- do 20:30 ADORACE a příležitost ke svátosti smíření

+++

Blíží se slavnost posvěcení našeho kostela v neděli 10.10. v 10:30 bude hodová mše svatá, přijďte, prosíme, kdo můžete, v krojích.
Odpoledne 14:30 odchází od kulturního domu krojovaný průvod, před kostelem všechny přítomné přivítá otec Pavel, požehná chase, přítomným i našemu městu. Prosíme, kdo můžete, přineste na tácku nějaké občerstvení (zákusky, koláčky…) k roznesení mezi přítomnými. Moc děkujeme

+++

Výuka náboženství začíná 6. a 7. října podle rozpisu, ten najdete na webových stránkách farnosti a vzadu na nástěnce.

+++

Prosíme, kdo byste byli ochotni doprovázet děti hrou na kytaru, více informací u H. Fatěnové

+++
Úmysly mší svatých na září až listopad je možné zapisovat před nebo po mši svaté v zákristii.

+++

V zákristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2022, tentokrát opět s kreslenými vtípky, vzor vzadu v kostele, cena 70 Kč

+++

Náš otec biskup Vojtěch nás prosí o modlitby za nového biskupa brněnské diecéze:

Milí bratři a sestry, jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit, můžete použít tuto modlitbu:

Váš biskup † Vojtěch

Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:

veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem

a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

+++

PRAKTICKÉ INFORMACE JAK SE STÁT DONÁTOREM

Naše farnost se společně s ostatními farnostmi podílí na financování mezd všech kněží diecéze. Proto donátorství, ke kterému nás otec biskup pozval, je pro naši farnost stejně tak důležité jako zajištění prostředků pro chod farnosti (opravy, energie atd.).

Děkuji všem, kteří se k donátorství již přihlásili, protože dary donátorů tento podíl snižují a farnosti tak zůstává více prostředků pro farní aktivity. Věřím, že se řady donátorů v naší farnosti rozrostou. Aktuální informace o počtu donátorů a výši příspěvku naší farnosti najdete na farním webu a na nástěnce v předsíni kostela. Stát se donátorem je velmi snadné. Stačí kliknout na <https://donator.cz> nebo vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u východu kostela. Výše daru a způsob zasílání (převodem, SIPO, přes kontaktní osobu atd.) je na vašem uvážení.

Ještě bych rád připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá každá farnost 500 Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce.

Zároveň díky novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou za rok 2021 využít všichni donátoři až 30 % slevu na dani z příjmu formou snížení daňového základu (potvrzení o darech za rok 2021 Vám přijde v lednu 2022 a do 15. úrora 2022 je ho třeba doručit na mzdovou účtárnu). Pokud byste někdo potřeboval pomoc s přihlášením nebo další informace, obracejte se na Hanu Fatěnovou.

 


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku