Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o20 - 33. týden - 10. - 16. 8.

10. 8.
PONDĚLÍ
Sv. VAVŘINCE mučedníka
17:45
Za zemřelého Grufíka a dvoje rodiče.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
11. 8.
ÚTERÝ
Sv. KLÁRY – panny
Adorační den farnosti
a vzájemné modlitby Dubňany - Bohoslovci
7:30
Úmysl je ještě volný
po skončení celodenní adorace
17:45
Společná adorace (téma: Horské kázání)
+++
12. 8.
STŘEDA
Sv. JANY FRANTIŠKY de CHANTAL řeholnice
15:00
Pohřební mše svatá (paní Marie Řikáková)
+++
13. 8.
ČTVRTEK
Sv. PONCIÁNA papeže
a HIPPOLYTA kněze mučedníků

Mše svatá v Dubňanech nebude
V 19:00 Poutní mše svatá v Žarošicích
+++
14. 8.
PÁTEK
Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17:45
Za rodiny Škodíkovu a Čiernu
+++
15. 8.
SOBOTA
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE slavnost
 
Mše svatá nebude (pouť na žehnání mariánského sloupu)
+++
 16. 8.
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Za farníky
10:30
Úmysl je ještě volný
17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 9. 8. 2020

V úterý 11. 8. bude ADORAČNÍ DEN FARNOSTI nově spojený se vzájemnými modlitbami DUBŇANY za BOHOSLOVCE a BOHOSLOVCI za DUBŇANY.

Zahájení mší svatou v 7:30, následuje celodenní adorace, v 17:45 společná adorace s texty z Písma Svatého z Horského kázání. Kdo bude potřebovat, po adoraci ho odvezu domů.

Zapisujte se vzadu v kostele na službu u Nejsvětější svátosti. Pište se postupně od shora nebo od spodu, bez mezer, abychom mohli uzavřít kostel, pokud by čas nebyl zaplněn

+++
Pátek 14. 8. návštěva nemocných druhá část Dubňan

+++

V neděli 23. 8. bude DĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - DOŽÍNKY, tentokrát netradičně při mši svaté v 10:00. (Ranní mše svatá v 7:30 bude tichá, kdyby si někdo netroufal přijít na slavnostní desátou.) V 9:40 začne zpívání chasy před kostelem. Po skončení děkovné mše svaté děkování a pozvání hospodářem a hospodyní k pohoštění a veselí před kostelem.

Přinesme si přiměřené množství občerstvení k roznášení před kostelem. Co si přineseme, to si sníme a vypijeme.
Kdo můžete, přijďte v krojích!
Jelikož předpokládáme větší počet účastníků, vezměte si na hrubou mši svatou 23. 8. roušky!

+++

DvoNaf – Dvoudenní na faře pro děti a mládež plánujeme od neděle 23. 8. 2020 od 16:00 do pondělka 24. 8. do 16:00. Hlásit se můžete v sakristii. Vítaní jsou i pomocní vedoucí z řad mládeže. Organizační setkání vedoucích a spolupracovníků bude na faře v pondělí v 19:00.

+++

Farnost Milotice nás srdečně zve na pouť k Panně Marii Milotické ve dnech 28. - 30. 8. 2020.

Pouť bude věnována rodinám, za což bude obětována i nedělní mše sv. se zásvětnou modlitbou k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Více na plakátku na nástěnce.

+++

Pro ministrany, scholu a další děti a mládež, kteří s něčím pomáhají ve farnosti, chystáme v náhradním termínu junior paintball na Pánově v neděli 30. srpna. Odjezd od fary v 15:45. Zapisujte se prosím v sakristii.

+++

V zákristii je možné zapisovat úmysly mší svatých na srpen - listopad

+++

V zákristii jsou také kalendáře na rok 2021 (70 Kč). Mají téma „Jak se staví kostel“. Výtěžek slouží na stavbu kostela v Brně – Lesné.

 


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku