Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

 

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

Rok 2o20 - 21. týden - 25. - 31. 5.

 24. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30
Úmysl je ještě volný 
9:00
Za farníky
10:30
Za Josefa Šuráně, dvoje rodiče a duše v očistci.
Pro živou rodinu dar víry, dary Ducha Svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
15:00
Májová pobožnost
+++
25. 5.
PONDĚLÍ
7. velikonočního týdne
18:00
Za zemřelého Jana Ilčíka, manželku, syna Stanislava a dvoje rodiče.
Živé rodině dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
(pak májová pobožnost)
Po mši svaté setkání pastorační rady

+++
ÚTERÝ
26. 5.
Sv. FILIPA NERIHO kněze
7:30
Úmysl je ještě volný
+++
STŘEDA
27. 5.
Sv. AUGUSTINA z Canterbury, biskupa
18:00
Za zemřelého manžela Jiřího Maňáka a jeho rodiče.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
(pak májová pobožnost)
+++
28. 5.
ČTVRTEK
7. velikonočního týdne
7:30
Úmysl je ještě volný
+++
PÁTEK
29. 5.
Sv. PAVLA VI. papeže
18:00
Za Tomáše Zháňala, manžela, sestru Jarku a celou zemřelou rodinu.
Živé rodině dary Ducha Svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
(pak májová pobožnost)
+++
SOBOTA
30. 5.
Sv. ZDISLAVY
+++
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
SVATODUŠNÍ VIGÍLIE
21:00
Za Františku Fridrichovu, dvoje rodiče, sourozence, celou zemřelou rodinu a duše v očistci.
Živé rodině a přátelům vyprošujeme dary Ducha svatého, Boží vedení a přímluvu Panny Marie
+++
NEDĚLE
31. 5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
(Hod Boží svatodušní)

Sbírka na opravu fary
7:30
Úmysl je ještě volný
9:00
Za farníky
10:30
Za rodinu Kordulovu
15:00
Májová pobožnost


Příležitostná ohlášení v neděli 24. 5. 2020:

Zítra v pondělí 25. 5. po mši svaté setkání pastorační rady na faře.

+++

0d pondělí 25. května jsou možné mše svaté již pro 300 účastníků, platí obvyklý pořad bohoslužeb ve všední dny (případné změny v ohláškách), v neděli budou mše svaté stále tři v 7:30, 9:00 a v 10:30 (mše svatá v 9:00 bude přidána až do odvolání aby bylo možné zachovávat předepsané rozestupy…).  Již není třeba si účast na mši svaté rezervovat! Přicházejte tedy v hojném počtu a řekněte o tom i dalším. Kdo ví, jak dlouho to bude takto bez omezení možné…

+++

Svátost smíření je i nadále možná na požádání kdykoliv NA FAŘE – a zvláště cca 30 před každou mší. Je možné (ale nikoliv nutné) se předem na termínu svátosti smíření domluvit.

+++

Probíhá oprava fasády farní budovy (včetně zateplení přístavku se sociálními zařízeními) a hospodářských budov. Opravu provádí sdružení fyzických osob Dohnálek – Měchura z Dubňan. Předpokládané náklady jsou 672.808 Kč.

+++

Děkuji jednomu z Dubňanských farníků, který v rámci oprav fary zajistil rozvedení elektroinstalace pro nové zásuvky a přípravu na ev. instalaci elektricky ovládaných okenních žaluzií. Děkuji také ženám i jednomu muži, kteří přišli v úterý po těchto pracích celou faru důkladně pouklízet. Pán Bůh zaplať.

+++
Děkuji těm, kteří poslali svůj dar na účet farnosti 240510472/0300 a také těm, kteří ho předali osobně. Po dobu dvou měsíců, kdy nebylo možné konat sbírky při nedělních bohoslužbách, jste takto poslali na účet farnosti celkem 27.500,- Kč (13.500 první měsíc a 14.000 druhý měsíc) a předali osobně v hotovosti 28.800,- Kč (7.800 první měsíc a 21.000 druhý měsíc). Upřímné Pán Bůh zaplať!

+++

V zákristii je možné zapisovat úmysly mší svatých na červen až srpen (a volné jsou i některé na květen).

+++

V zákristii jsou také kalendáře na rok 2021 (70 Kč). Mají téma „Jak se staví kostel“. Výtěžek slouží na stavbu kostela v Brně – Lesné.

+++

Vzadu v kostele je ještě možné si vzít pro sebe nebo pro druhé 23. číslo časopisu Milujte se! Hodí se pro dobu, kterou prožíváme – na obálce má napsáno: „Nečekej hned za vším problém, jsou to šance, ber je v dobrém!“ a hlavní téma je příběh japonského lékaře Takašiho Nagaje, který konvertoval ke křesťanství, a který ač sám zasažen výbuchem atomové bomby v Nagasaki, věnoval několik let života, které mu ještě zbývaly, pomocí druhým.

 


Starší, ale stále aktuální:

Od smyčky u Máje (tam je první zastavení) na Náklo jsme vyměnili Křížovou cestu, za Cestu světla, kterou si můžete projít a pomodlit v přírodě…

+++

V zádveří kostela je 23. číslo časopisu Milujte se! (hlavním tématem je příběh japonského křesťana, který prožil svržení atomové bomby a i když byl on i jeho rodina touto událostí velmi zasažen a postižen, věnoval zbytek svého života pomoci druhým). Můžete si ho vzít pro sebe
i pro své přátele a známé.

+++

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku