Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o20 - 14. týden - 30. 3. - 5. 4.

Z důvodu karantény jsou prozatím pozastaveny návštěvy kostela pro soukromou modlitbu

BOHOSLUŽBY, POBOŽNOSTI A VŠECHNA SHROMÁŽDĚNÍ JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY!

Pro soukromou modlitbu je otevřeno zádveří kostela.

Otec Pavel slouží mše svaté na slíbené úmysly soukromě.

Svátost smíření je možná na požádání na faře.

Otec Pavel má nově tarif s neomezeným voláním, chcete-li s ním cokoliv probrat (nebo si jen tak povyprávět…), stačí ho prozvonit a zavolá vám zpět, číslo jeho mobilu zůstává stejné: 731402651.
Mail má pavel (at) fatym.com.

 

29. 3.
V. NEDĚLE POSTNÍ
 Za poděkování za dožití 85 let života MUDr. Josefa Kotáska
+++
30. 3.
PONDĚLÍ 5. týden doby postní
 Na poděkování za dožití 94 let života, dar života a ochranu Panny Marie do dalších let.
Živé rodině vyprošujeme dar víry a Boží požehnání.
Dopřej věčný život všem zemřelým v naší rodině
+++
31. 3.
ÚTERÝ 5. týden doby postní
 Za Marii Žurovcovu a celou živou i zemřelou rodinu Fatěnovu a Žurovcovu
+++
1. 4.
STŘEDA 5. týden doby postní
15:00
Pohřební mše svatá (pohřeb paní Marie Bilíkové)
+++
ČTVRTEK
2. 4.
Sv. FRANTIŠKA Z PAULY poustevníka
 Úmysl je ještě volný
+++
3. 4.
PÁTEK 5. týden doby postní
 Rodina Janáčová
+++
SOBOTA
4. 4.
Sv. IZIDORA biskupa a učitele církve
Za farníky
+++
NEDĚLE
5.4.
KVĚTNÁ NEDĚLE
 Za zemřelou Ludmilu a Antonín Zahrádkových
Kočičky posvětí otec Pavel soukromě a bude možné si je vzít po celý Svatý týden v zádveří kostela


 

Na první pátek v měsíci 3. DUBNA 2020 bude otec Pavel jako každý měsíc navštěvovat naše nemocné. Vzhledem k současné situaci navštíví tentokrát pouze ty, kteří se nahlásí, že mají o tuto službu i za současné situace zájem.
Volejte na tel. číslo: 731 402 651 nebo pište na email: pavel (at) fatym.com

+++

Pro modlitbu je celý den otevřeno zádveří kostela a na klekátku je možné si vzít lístečky s aktuální „liturgií“.

+++

Jelikož to vypadá, že letošní Velikonoce budou jiné, než mohl kdokoli z nás očekávat. Místo nádherných velikonočních obřadů prožitých v kostele v záři ohně a svící, s rodinou, mezi svými přáteli, si pravděpodobně pustíme televizi a budeme největší křesťanské svátky sledovat z domova.
Možná to je zároveň výzva pro nás všechny – náš půst, naše poušť, naše Getsemany. Být na chvíli sám, bez hluku vnějšího světa, přemýšlet, rozjímat a neokázale se připravovat na slavné Vzkříšení.
Salesiáni Dona Boska pro nás na tuto dobu připravili Průvodce svatým týdnem a velikonočním třídenním, který vám k dobrému prožitku Svatého týdne a velikonočního třídenní pomůže.
Svatý týden začíná už tento týden Květnou nedělí 5. dubna.
V rámci mimořádné situace nám nabízí Průvodce zdarma ke stažení na: www.sdb.cz
Objednat si jej v knižní podobě můžete na:
objednavky (at) sadba.org nebo přes e-shop- sadba nebo 775 628118. 
Cena Průvodce v knižní podobě je 60 Kč.

+++

Pokračují práce na střechách hospodářských budov na faře

V uplynulých dvou týdnech se již podařilo odstranit starou krytinu a laťování, vyměnit nebo opravit vadné trámy nad „návratí“ a skladištěm, položit nové trámy nad garáž a chlívek, vše zalaťovat a z části položit i novou krytinu „brněnka“ – tj. stejnou, jako se dávala před dvěma lety na farní budovu. Práce by měly být dokončeny přibližně za jeden až dva týdny.  Provádí je firma pana Josefa Šuráně z Dubňan. Plánované náklady této etapy jsou cca 394 tisíc korun. Mimo to v rámci víceprací bylo potřebné rozebrat štít velké hospodářské budovy (směrem k pískovišti) protože se ukázalo, že se ve své horní části naklání 15 až 20 cm směrem ven z budovy a znovu ho vystavět.

+++

Děkuji těm, kteří poslali svůj dar na účet farnosti a také těm, kteří ho předali osobně. Upřímné Pán Bůh zaplať! Jelikož momentálně nejsou sbírky při mších svatých, je možné přispět na běžné náklady farnosti a také na prováděné opravy fary prostřednictvím účtu farnosti. Jeho číslo je 240510472/0300.

+++

Z dřívějších, ale stále aktuálních ohlášek:

Svátost smíření v době karantény je možná na faře – je možné (ale ne nutné) se předem domluvit telefonicky (otec Pavel má mobil 731402651).

Tiskové středisko České biskupské konference otisklo tento článek:

Prosíme věřící, aby brali ohled na výjimečnou situaci a na to, že i kněží mohou onemocnět, a pak už nebudou k dispozici ani těm, co se ocitnou v ohrožení života. Nemůžeme si v těchto okolnostech všichni žádat všechno, na co jsme běžně zvyklí. Na druhé straně máme příležitost lépe si uvědomit a připomenout, že je třeba pravidelně zpytovat svědomí a litovat hříchy.

Věřící z katechismu vědí, že existuje i tzv. dokonalá lítost. Článek 1452: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky [contritio]. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Využijme nyní tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby se COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může do hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu.

Tak jako lidé dostávají informaci, že v současnosti nemají se vším chodit k lékaři, protože ho mohou vyřadit ze služby, měli bychom brát v úvahu také zdraví kněží - zejména těch, co jsou starší, nebo trpí chronickými nemocemi.

Je tu čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám její viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici. Věříme tomu?

Nabízí se i otázka na zpytování svědomí: nezvykl jsem si náhodou na svatou zpověď jako na „náplast“, kterou přikrývám symptomy pocházející z hlubších příčin, například z pýchy, egoismu, závisti, či strachu? Neopakuji tam dokola totéž, abych odešel, snad na chvíli spokojený, ale bez toho, abych se opravdu obrátil nebo alespoň posunul k lepšímu? Nyní je příležitost jít do hloubky. Přemýšlet. Zpytovat. Litovat. Měnit.

Pokud zpověď skutečně potřebuji a skutečně jsem na ni dobře připraven, mohu o ni individuálně požádat.

Berme však tento čas i jako příležitost k delšímu a hlubšímu zpytování svědomí. A jako příležitost pro náročnější přípravu na dobrou svatou zpověď.

 Duchovní svaté přijímání
(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

Touha je zázrak, kámo, zázrak…

Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

Mše svaté on-line

Portál Mše svaté on-line přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

+++

Děkujeme také za dary na úpravu hrobu otce Stanislava Kryštofa, dubňanského rodáka.
Celkově na ni již máme 20.370 Kč z potřebných 30.000 Kč. Pán Bůh zaplať!

+++

Osvětlení sochy sv. Josefa

Od večera 19. 3. 2020 Slavnosti sv. Josefa, patrona našeho kostela, farnosti a města Dubňany je nově osvětlena socha svatého Josefa a také socha Panny Marie - obě se nacházejí za velkými okny v průčelí našeho kostela. Sochy jsou nasvíceny každodenně po celý večer a noc. Za zafinancování osvětlení a výměny okna před sochou sv. Josefa děkujeme paní Růženě Štěpánkové roz. Dohnálkové z Prahy, rodačky z Dubňan. Za montáž osvětlení a panu Vašulkovi se synem, za zrestaurování obou soch panu Schovancovi, za sochu svatého Josefa farnosti Brno - sv. Jakub, která nám sochu věnovala. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. Protože na Slavnost sv. Josefa nebyla možná společná slavnostní poutní bohoslužba, požehnání sochy vykonáme, až po odeznění koronavirové epidemie.

ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB, POBOŽNOSTÍ A JINÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

 

                                                                                               Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

Pohřební bohoslužby jsou možné v omezeném počtu osob.jezis_stvrtok.jpg

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku