Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Rok 2o19 - 39. týden 23. - 29. 9.

22. 9.
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka do Fondu PULS
na podporu kněží a pastorace v naší diecézi
7:30
Mše svatá
10:30
Na poděkování za 50 let života
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
PONDĚLÍ
23. 9.
Sv. PIA Z PIETRELCINY kněze
 18:00
Za zemřelého manžela, jeho rodiče a dvoje prarodiče. 
Živé rodině vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

                 +++                    
ÚTERÝ
24. 9.
25. týdne v mezidobí
7:30
Mše svatá
+++
STŘEDA
25. 9.
25. týdne v mezidobí
18:00
Za Josefa Hanáka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
+++
ČTVRTEK

26. 9.
Sv. KOSMY a DAMIÁNA mučedníků
 7:30
Mše svatá
+++
PÁTEK
27. 9.
Sv. VINCENCE Z PAULY kněze
 18:00
Na poděkování, manželé Zahrádkovi
+++
SOBOTA  

28. 9.
SV. VÁCLAVA
mučedníka
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
7:30
Mše svatá
Po mši svaté snídaně na faře
+++
29. 9.
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Za Josefa Dohnálka, dva syny, dvoje rodiče a duše v očistci.
                   Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie                    
10:30
Mše svatáza farníky
17:30
Adorace a modlitba večerních chval
 


Příležitostná oznámení v neděli 22. 9. 2019:

O volných intencí mší svatých v tomto týdnu se informujte v zákristii.

+++
V sobotu 28. 9. svátek svatého Václava – hlavního patrona našeho národa, mše svatá ráno v 7:30 po ní snídaně na faře.

+++

Ještě do příští neděle můžete v zákristii přispívat na SVATOANEŽSKÝ DAR pro svatého otce a chudé tohoto světa, jsou zde také k dispozici mince a arch na otisk prstu. 

+++

Výuka náboženství začíná první týden v říjnu, speciální skupinky podle domluvy s vyučujícími. Rozpis na nástěnce v předsíni kostela a webových stránkách farnosti.

+++

Otec biskup nás ve svém dopise oslovil ohledně fondu PULS a donátorství.
Děkujeme všem, kdo už tak učinili a stali se donátory fondu.

Vy, kdo ještě donátory nejste, máte několik možností, jak se jimi stát:

1. po skončení mše svaté dostanete od ministrantů malé kartičky, na kterých jsou krom jiných informací, také přihlášky, po vyplnění, můžete buďto sami odeslat, nebo vhodit do připravené krabičky a budeme je odesílat společně.

2. asi nejjednodušší varianta, můžete se přihlásit na webových stránkách fondu: https://donator.cz/

3. možnost je stát se jednorázovým donátorem, kdy farnost odešle společný dar, můžete přispět jakoukoliv částkou jednorázově, a i tak se stanete plnohodnotným donátorem se všemi výhodami. Pokud máte zájem o tento způsob donátorství, informujte se skrze p. Hanu Fatěnovou. Tato možnost je vhodná především pro starší osoby, které nemají možnost internetu.
Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv změnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc.

Další informace a zajímavosti o fondu se dozvíte vzadu na nástěnce a především na webových stránkách: https://donator.cz/.

Také sbírky mší svatých dnešní neděle 22. 9., jsou určeny na podporu FONDU PULS - kněží, pastorace, církevního školství a jiných důležitých iniciativ v naší diecézi. Tato sbírka je na tento účel naposled, staňte se tedy donátory, abychom podpořili pastoraci v naší diecézi. Doporučená částka k podpoře kněží a pastorace naší diecéze, momentálně vychází na 280,- Kč na osobu ročně.

+++

Ve čtvrtek 3. 10. začíná v Centru pro rodinu a sociální péči v Hodoníně kurz Manželské večery, určený manželům každého věku a délky manželství pro obnovu a prohloubení jejich manželského vztahu. Přihlašovat se můžete ještě do konce září u Lucie Ambrozkové (ambrozkova (at) cprhodonin.cz), nebo prostřednictvím webových či facebookových stránek Centra pro rodinu Hodonín.jezis_stvrtok.jpg

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku