Anděl Páně

 za Evropu

imagescarznygg.jpg

Původ této modlitby sahá do roku 1456.

Turecký paša Mohamed II. se tehdy chystal zasadit smrtící úder křesťanským zemím.

Odpovědí byl list papeže Kalista III., kterým nařídil polední zvonění,

při kterém se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě.

A křesťanská Evropa byla tehdy zachráněna...

V kritické situaci křesťanů v Evropě by měla modlitba Anděl Páně získat opět zvláštní význam.

Vzhledem k její výstižnosti a krátkosti by to mohlo být přijato.

Modlíte se již pravidelně Anděl Páně za obnovu víry v Evropě?

 jjj.jpg

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha Svatého.

 

Zdrávas, Maria...

 

Maria řekla:

 „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“

 

Zdrávas, Maria...

 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

 

Zdrávas, Maria...

 

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna;

vlej nám, prosíme, do duše svou milost,

ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Zdroj Milujte se

Vytisknout stránku Vytisknout stránku