Biřmování

Biřmování je iniciační svátost. Slovo "biřmování" pochází od "firmare", "upevnit, posílit, uschopnit, zadržet před pádem, dávat tvar".

Biřmování má mladého člověka posílit v jeho křesťanském bytí a dodat mu skrze Ducha svatého stálý tvar, aby se v tomto světě naučil stát sám při sobě, aby našel své místo a mohl žít v tomto často bezduchém světě z moci Ducha svatého.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku