Modlitba rodičů za děti

 Jako rodiče máme v rukou velkou moc, dal nám ji sám Pán, když řekl:

 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc,

můj nebeský Otec jim to učiní. Mt 18, 19 

 Není nic silnějšího, než společná modlitba rodičů, za své děti. Nečekejme ale, že Bůh je automat, do kterého vhodíme modlitbu a vypadne zdraví, dobrá známka nebo poslušnost dítěte. Tak to není a nemůže být. Můžeme Boha prosit o konkrétní věci, ale musíme si stále uvědomovat, že On vidí dál než my a ví co je pro ně dobré. Miluje je a počítá s nimi ve svém plánu. Nezapomínejme za děti děkovat a hlavně prosit o pomoc ve výchově, ať chyby, které uděláme, naše dítě nezlomí. Nikdo nejsme dokonalým rodičem, ale můžeme mít dokonalého učitele a spolupracovníka, využijme Boží nabídku na spolupráci, lepší nedostaneme. Odevzdávejme naše děti do Božích rukou každý den.

Když se rodiče modlí, do života dětí proniká Boží moc.

 Pane, ukaž nám, jak se máme modlit za toto dítě. Pomoz nám vychovávat ho podle tebe. Kéž se v jeho životě naplní tvá vůle.

imagescacvgscp.jpg

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.

Svatá Maria, matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich matka. Buď jim, královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navěky.

 imagescaunzbt8.jpg

Modlitba za nemocné dítě

 Všemohoucí Otče, trápí nás pohled na naše nemocné dítě. My mu nemůžeme pomoci, jen Ty. Uzdrav je, prosíme, aby mohlo být s ostatními dětmi a abychom byli opět tou šťastnou rodinu jako dřív. Nerozumíme Tvým cestám, ale důvěřujeme Ti. Pokud bude naše dítě nemocné delší dobu, dodej mu trpělivost a vytrvalost. Kéž máme dostatek důvtipu a dobrých nápadů, abychom našemu dítěti pomohli jeho nemoc lépe snášet. Pomoz nám, Pane a pomoz všem nemocným. Amen.

 

Modlitba strategická zbraň rodičů

Mnoho rodičovských rolí

 

imagescavhkxv8.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku