Svátost manželství

 

imagescayf1xhb.jpg

Manželství je důležité spojení dvou životů.
Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě.
V kostele přijímají a dostávají svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh vstoupil do jejich vztahu,
aby jejich společnému životu požehnal a řídil ho.

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí.
Skrze tuto svátost manželství, Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

Dispozice k přijetí svátosti manželství
• být pokřtěný v římskokatolické církvi, svobodný a plnoletý

• při sňatku s osobou patřící do jiné církve nebo církevní společnosti poskytne katolická strana příslib, že si zachová víru a bude se snažit, aby všechny děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi; totéž platí při sňatku s osobou nepokřtěnou (srov. CIC can. 1086 a 1124-25)
• katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele; pokud uzavřel jen civilní sňatek, zůstává členem církve, ale nemůže přijímat svátosti, může proto dodatečně požádat o zplatnění před církví, o své situaci se může poradit s knězem.

 

Zájemci o svátost manželství v naší farnosti, by měli přijít na faru nejlépe tři měsíce předem, dohodnout termín svatby.

Během této doby pak dohodneme osobní duchovní přípravu.

Dozvíte se také, jaké dokumenty je potřeba připravit.

 

Vzájemný slib snoubenců - manželů:

Já ..... odevzdávám se tobě .....
a přijímám tě za manželku (manžela).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.

imagescavffh7i.jpg

"Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj." Mk 10, 9

 

Co se týká vlastního obřadu, kdo není obeznámem s prostorem kostela, je potřeba si uvědomit, že kostel je svátostný prostor a všechny "akce"na tomto místě pořádané, jsou duchovního rázu. Proto prosíme, je potřeba dodržovat určitá nepsaná pravidla odpovídající tomuto místu, jako jsou: ticho při obřadu i mimo, pořádek, není také vhodné v tomto prostoru jíst, nebo pít, pouštět hudbu, používat mobilní telefon a podobně.
Své zásady má také pořizování záznamů na fotografie a dvd, přítomnost fotografů a kameramanů má svá pravidla vydaná církví, jejich znění je zde ke stažení, předem je prosím předejte vašim fotografům a kameramanům abychom tak předešli nepříjemnostem. Děkujeme za pochopení.

Fotografovani při liturgických akcích

imagehandler.jpg

Více k tématu - Svátost manželství

Manželství

Svátost manželství - liturgie

87ac76c98f4c-e193a.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku