Mapa stránek


folder_open_image Galerie
2011
Benefiční odpoledne
Hody
Hrkání
I.farní sjídění řeky Moravy
Křížová cesta dětí
Misijní akce
Pouť za Sv. Liborem
Pouť Žarošice
První svaté přijímání 2011
Různé
Táborák s přespáním na faře
Vánoce
2012
Adventní setkávání
BOŽÍ TĚLO
Brigáda
Daylight
Děkovná mše svatá za úrodu
Duchovní obnova mládeže v Břežanech
Farní den 2012
Farní duchovní obnova v Lovčicích
Farní pouť na Hostýn
II. farní sjíždění Moravy
Kaplička Božského srdce
Misijní štrúdlování
Mše svatá na zahájení školního roku
Naše mládež na setkání ve Žďáru
Oprava kostela
Pašijové hry
Postní doba a Velikonoce
Pouť do Mikulčic
Pouť do Žarošic
Pouť za sv. Liborem
Poutníci
Poutníci ze Žarošic
Přišel sv. Mikuláš
Různé
Svatodušní vigilie
Ukončení prázdnin
Vánoce
Večer chval
Žehnání polí
Žehnání vína na sv. Jana
2013
Adventní doba
Děkování za úrodu
Farní den 2013
Farní pouť na Velehrad
III. Pouť za Sv. Liborem do Milotic
Papežská misijní díla dětí - celostátní setkání
Pohřeb otce Karla Volejníčka
Postní duchovní obnova mládeže v Břežanech
Pouť Koclířov
První svaté přijímání
Různé
Seslání Ducha svatého
Slavnost Těla a Krve Páně
Sv. Florián - hasiči
Tři králové
Vánoce
Vánoční oběd a dárky pro bližní bez domova
Velikonoce
Víkend pro misie
Žehnání polí
Žehnání sochy Cyrila a Metoděje na Nákle
Zlatá sobota - Žarošice
2014
Aleluja, Pán žije!
Bílá sobota
Boží Tělo
Děkování za úrodu
Farní den
Farní pouť na Turzovku
Farní sjíždění Moravy
Je potřeba opravit..
Květná neděle a žehnání kříže
Luba - jáhenské svěcení
Mikuláš
Návštěva Luby ve Znojmě
Oprava křížku u Kolářového
Práce na kostele a faře
První svaté přijímání
Různé
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
Svatodušní vigilie
Tříkrálová sbírka
Tříkrálové koledování
Vánoce
Velký Pátek
Vlaková pouť do Lurd
Za sv. Liborem do Milotic
Žehnání adventních věnců
Žehnání polí a lípa sv. Jana Pavla II.
Žehnání vína
Zelený čtvrtek
2015
Betlémské světlo
Boží Tělo
Děkování za úrodu
Den poté
Farní den
Farní pouť na Svatý Kopeček - Olomouc - Provodov
Kněží v akci
Kněžské svěcení
Květná neděle
Luba poprvé koncelebrant a novokněžské požehnání v Dubňanech
Mikuláš
Mše svatá za hasiče
Nová mříž
Oprava sochy Panny Marie
Postní doba
Pracovně vzdělávací a zábavní večeře pro rodiče a děti chodící do náboženství
PRIMICE
Rekonstrukce fara
Roznášení dárku a dopisu od otce Pavla
Různé
Slavnost seslání Ducha svatého
Snídaně na faře
Tříkrálová sbírka
Tříkrálové koledování
Uvedení otce Pavla do farnosti
Vánoce
Vánoční oběd pro chudé
Velikonoce
Velikonoční jarmark
Výstava 130. let kostela
Žehnání adventních věnců
Žehnání polí
2016
Biřmování a farní den
Biřmování a farní den
Boží tělo
Děkování za úrodu
Dušičková pobožnost
DVONAF
Farní pouť
Hody
Mariánská pouť Žarošice
Misijní neděle
Mladí chtějí do Krakova
Oprava svatostánku
Oslava narozenin otce Pavla
Pouť ke Svaté Bráně
Pouť ke Svaté bráně v Šaštíně
Požehnání na zahájení školního roku
První svaté přijímání
Roráty
RŮZNÉ
Snídaně na faře
Sv. Mikuláš
Svatá Barkorka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálový koncert
Úklid po opravě kostela a zkouška ozvučení
Ukončení Roku milosrdenství
Vánoce
Vánoční trhy
Velikonoce
Za sv. Liborem do MIlotic
Žehnání adventních věnců
Žehnání polí
Želvičky na faře pekly pro misie
Zlatá sobota Žarošice
2017
Advent - Vánoce
Adventní benefiční koncert pro Matýska
Bílá sobota
Biřmování na Petrově
Boží Tělo
Farní adventní jarmark
Farní den 2017
Farní pouť 2017 - Křtiny
I. Dvonaf 17
Misijní neděle
Možná přijde i sv. biskup Mikuláš
Neděle zmrtvýchvstání Páně
Noc kostelů
Poděkování za úrodu
Pouť za otcem Kryštofem
Různé
Tříkrálová adorace
Tříkrálová sbírka
Ukončení školního roku
Vánoce
Vánoce v kostele
Večer chval
Velký pátek
Výročí posvěcení kostela
Za sv. Liborem do Milotic
Zahájení školního roku
Žehnání adventních věnců
Žehnání aktovek
Žehnání polí a vinic
Zelený čtvrtek
Želvičky
Želvičky na farmě
Zlatá sobota Žarošice
Zpívání koled u jesliček
2018
Bílá sobota
Biskup svatý Mikuláš na návštěvě v Dubňanech
Cyrilometodějská pouť Mikulčice 2018
Děkování za úrodu
DVONAF 2018
Farní den 2018
Farní pouť - Zlatá sobota Žarošice
Farní pouť Hostýn
Kněžské svěcení a primice P. Tomáš Marada
Květná neděle a farní jarmark
Mše svatá s žehnáním adventních věnců
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Noc kostelů 2018
Oslava pro děti které přistoupily letos k PSP
Panny Marie Lurdské
Pohřeb otce Stanislava Kryštofa
Pouť Sv. Antonínek
Představení dětí které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání
První Svaté Přijímání
RORÁTY
Různé
Šaštín - Bazilika Sedmibolestné Panny Marie
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Slavnost posvěcení kostela
Slavnost Těla A Krve Páně
Svatodušní vigilie
Tříkrálový víkend 2018
VÁNOCE
Vánoční farní jarmark
Velký pátek
Za sv. Liborem do Milotic 2018
Žehnání aktovek a školních pomůcek
Žehnání polí a vinic 2018
Zelený čtvrtek
Želvičky 2018
2019
ADVENT
Boží Tělo
DVONAF 19
FARNÍ DEN
Farní pouť - Babice a okolí
Možná přijde i...
Mše svatá se křty
Návštěva otce Geralda
Několikanásobná oslava
Noc kostelů 2019
Nový rok
Poděkování za úrodu - dožínky
Pouť na Svatý Antonínek
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2019
Různé 2019
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem na Petrově
Slavnost posvěcení kostela
Svatá Anežka Česká
Svatodušní vigilie
Ten vánoční čas, dočkali jsme zas...
TŘÍKRÁLOVÝ VÍKEND
Ukončení prázdnin a požehnání do nového školního roku, žehnání aktovek
Ukončení školního roku v náboženství
VÁNOCE
Velikonoce
Velký úklid před Velikonocemi
Za sv. Liborem do Milotic
Zahájení tříkralové sbírky v Dubňanech
Žehnání polí a vinic
Želvičky
Zlatá sobota Žarošice
2020
Advent
Druhá vlna
DVONAF
Farní podvečer
Noc kostelů
Oprava fary
Poděkování od sestřiček
Poděkování za úrodu
Různé
Seslání Ducha Svatého
Slavnost 135 let posvěcení kostela
Svátost biřmování
Tříkrálová sbírka v Dubňanech
VÁNOCE
Velikonoce trochu jinak
Zahájení výuky náboženství
Žehnání aktovek a školních pomůcek
Zlatá sobota Žarošice
2021
ADVENT
Dušičky
DVONAF
Křížová cesta na Náklo
Mše svatá od pánů Maděryčů
Nátěr věže kostela
Poděkování za úrodu
POMÁHÁME MISIÍM
Popeleční středa
Požehnání do nového školního roku
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021
RŮZNÉ 2021
Setkání prvokomunikantů
SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
Slavnost Těla a Krve Páně
SVATODUŠNÍ VIGILIE
Tři králové
VÁNOCE
VELIKONOCE
Za sv. Liborem do Milotic
Zlatá sobota Žarošice
2022
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
ADVENT
BOŽÍ TĚLO
Cyrilometodějská pouť Mikulčice
FARNÍ DEN
Farní pouť 2022
I. DVONAF
II. DVONAF 22
Jesličková pobožnost s Josefínkami
MISIJNÍ ŘÍJEN
Nanebevstoupení Páně
Noc kostelů
Ostatky Carla Acutise v Dubňanech
Poděkování za úrodu
Požehnání do nového školního roku
Primice P. Jiří Hebron SJ Dolní Bojanovice
RŮZNÉ
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost křtu Páně
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Slavnost sv. Josefa
Slavnost Zjevení Páně
Ukončení školního roku
Ustanovení nového brněnského biskupa
VÁNOCE
Věčné sliby u našich sestřiček bos. karmelitek
VELIKONOCE
Vzácná návštěva v našich domovech
Za sv. Liborem do Milotic
Žehnání polí a vinic
Ženy ze spolku senior navštívily kostel
ZLATÁ SOBOTA ŽAROŠICE
2023
ADVENT
CM pouť Mikulčice
Dožínky
DVONAF
FARNÍ DEN 23
Farní opékání a ukončení školního roku
FARNÍ POUŤ BUTKOV Slovensko
Fašaňk 23
Hromnice
Květná neděle
Misijní neděle
NOC KOSTELŮ
Pán Ježíš na farní zahradě
PÁN VSTAL! ALELUJA!
Postní doba
Pouť donátorů fondu Puls
Pozdravy ze světového setkání mládeže v Lisabonu
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
RŮZNÉ
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Setkání prvokomunikantů s o. biskupem
Slavnost Petra a Pavla
Slavnost posvěcení kostela
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Tři Králové - K+M+B+2023 - TKS
VÁNOCE
Velký pátek
Výstava Mlynáři od Babic
Zahájení výuky náboženství
Žehnání aktovek
Žehnání polí a vinic
Zelený čtvrtek
Zlatá sobota Žarošice
2024
Postní doba
Různé
Tříkrálový víkend
Archiv
Biřmování 2010
Farní den 2008
PMDD
Pohřeb otce Jana Pavlů
Různé
Publikace ke 120. výročí posvěcení kostela sv. Josefa
home Úvodní strana
folder_zipper Dokumenty ke stažení
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BOHOSLUŽBY 18
Bohoslužby 19
Bohoslužby 20
Bohoslužby 2021
Bohoslužby 22.
Bohoslužby 23
BOHOSLUŽBY 24
Dubňanské farní noviny
FARNÍ KNIHOVNA
Farní noviny
FORMULÁŘE - PŘIHLÁŠKY
Kněží
LEKTOŘI
ministranti
Modlitby
Obecné dokumenty
Parte
PLAKÁTKY
Plakáty 2
PŘÁNÍ
PRIMICE
Svatí
Svatý otec
Výročí 130 LET
Vyúčtování
Zápisy

folder_open_document_text K zamyšlení
Advent
Anděl Páně
Bible
Boží milosrdenství
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
Duch svatý
Eucharistie
Evangelizace
Jak prožívat mši plněji
Křest dětí ano - ne
Křížová cesta
Modlitba
Modlitba rodičů za děti
Panna Maria
Pohřeb - smrt
Povídka
Svatí Cyril a Metoděj
Svátost pomazání nemocných
Svátost smíření
Svatý otec František
Svatý otec k postní době
Tradice od adventu k Vánocům
Tvařme se vykoupeně
Velikonoce
Základní pravdy křesťanské víry a morálky
Zamyšlení k postní době

folder_open_document_text Obecné stránky
Bohoslužby
Kontakt
Křesťanský pohřeb
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátosti církve
Videa

folder_open_document_text Život ve farnosti
1. svaté přijímání
Biřmování
Dubňanská farní hudba
Farní kroniky
Historie
Kněží
Křest
Křesťanský sňatek
Modlitby Matek
Náboženství
Rady farnosti
Rozjímání nad Božím slovem
Rozpis služeb lektorů
Svatba, křest, pohřeb
SYNODA 2021-23
Tradice od adventu k Vánocům
Úklid kostela
Úklid kostela a fary