Historie

 Ohlédněme se zpět do dávné minulosti.

Dubňany a Ratíškovice byly církevně spravované "excurrendo" (kněz-kaplan dojížděl z vlastní farnosti do dalších vesnic) z hodonínské fary. V roce 1720 byla v Dubňanech vystavěna kaple a okolo ní byl ohrazený hřbitov. Kaple, zasvěcená sv. Josefu, stávala na místě dnešního kostela. Měla obdélníkový tvar a půlkruhové kněžiště. Na pravé straně, jak je vidět i dnes, byla přistavěna sakristie. Hodonínský kaplan spravoval nejen Dubňany, ale také Ratíškovice, Dolní Bojanovice a Mutěnice.

Teprve dne 31. března 1843 byla místní lokácie povýšena na farnost. Od roku 1785 až do roku 1867 byly do Dubňan přiřazeny Ratíškovice. Jako první farář nastoupil P. Jan Čermák.

Léta ubíhala a 1875 do Dubňan přichází nový farář p. Václav Alois Oharek. Zima 1875-76 byla krutá, napadlo mnoho sněhu, obzvláště na jaře. Při oblevě byly téměř všechny sklepy zatopeny i s farním. Voda prostupovala základy domů i ostatních stavení. Mnoho zdí se v osadě pobořilo. Objevily se trhliny i na chrámu. Průčelní zeď a štít se povážlivě začaly naklánět a hrozilo spadnutí. Kostel byl uzavřen. P. Oharek žádal, psal, prosil s velkým nasazením, téměř celých deset let trvalo, než se mu podařilo, přes všechny peripetie a velké problémy docílit, že se 20. února 1885 začalo s přípravou stavby a 9. března začaly skutečné práce.

Dokonce se mu podařilo zajistit ve Vídni ulití zvonů podle návrhu ing. Jeřábka. Byly tři: 10-ti, 5-ti a 3 metrákový. Souzvuk měl být v akordu G-H-D.

Co se týká vnitřního vybavení kostela, byl p. Oharek také velmi houževnatý, varhany vyjednal u bratří Riegrů z Krnova za cenu 1785 zlatých. Oltáře, kazatelna, křtitelnice, Boží hrob byly svěřeny Vojtěchu Střížovi v Brně. Stavba rostla a 8. srpna 1885 byl na věž vytažen a upevněn kříž, dílo ing. Bárty a zámečníka Sklenáře z Hodonína, kříž posvětil hodonínský pan děkan za přítomnosti kněží z Mutěnic, Ratíškovic, Kostelce, Mistřína, říšského a zemského poslance P. Františka Webera, faráře z Milotic. Stavba byla dokončena.

 V úterý 13. října 1885 byl kostel brněnským biskupem Františkem Sáleským Bauerem slavnostně vysvěcen.

 P. Václav Oharek k tomu napsal:

"Stálo to přemnoho starostí, dlouholeté práce a překážek a od počátku i trpkostí. Avšak Bůh milostivě ze všeho pomohl, žehnal očividně, vzbuzujíc dobrodince a chránil nás, že na stavbě, tak velké, nepřišlo k úrazu.

Milostivému Bohu budiž věčné díky - čest a sláva!"

Dne 16. května 1886 jmenoval obecní výbor v Dubňanech, brněnského biskupa Františka Sáleského Bauera, císařského radu pana Karla Fleischahackera z Hodonína, říšského a zemského poslance P. Františka Webera, faráře z Milotic, dárce zvonu c.k. úředníka ve Vídni Karla Srnu a P. Václava Aloise Oharka, místního faráře čestnými občany Dubňan.

 

   kk.jpg                          sk.jpg

Při stavbě chrámu sv. Josefa se uplatnila dvě stylová období zřetelná při pohledu na fasádu. Na pozůstatku pozdně barokní kaple navazuje novorománská loď.

Co se týká rozměrů kostela, celková délka je 31 m, šířka lodi 11 m. Na loď navazuje oválný presbytář (kněžiště, pozůstatek kaple) s vnitřním poloměrem 4,2 m. Jeho hloubka činí 10 m. V čele kostela se nachází 37 m vysoká věž s křížem o velikosti 2,6 m.

Kostel byl také několikrát opravovaný. Velká oprava asi za 200 tisíc Kč byla uskutečněna v roce 1948. Při osvobozování Dubňan byl velmi poškozen. Podruhé byl opravený v roce 1968 a při této příležitosti byly vloženy do schránky listiny a různé dobové drobnosti v elipsovité baňce, na které stojí věžní kříž. P. farář Zouhar drží schránku a předseda MěNV Chládek vkládá listiny.

 f.jpg

 Uvnitř kostela dnes nelze hledat čistý styl. Vnitřní prostor byl při údržbě i opravách měněn a přizpůsobován podmínkám a potřebám dané doby. Nejvážnější změny byly provedeny po II. vatikánském koncilu, tj. během 30 let minulého tisíciletí (novofunkcionalistické lavice, postavena kazatelna a později odstraněna, vyměněn oltář, nový kazetový strop, mozaika, zaveden rozhlas, lokální plynové topení, atd.).

 Fara        

První fara byla postavena pro dubňanského kaplana v roce 1754 stála vedle školy (ZUŠ),  (nyní dům p. Čermáka, Komenského 281). Stavení, bylo z kotovic (nepálených cihel) a kryté doškami (malé svazky žitné, režné slámy). V roce 1823 byly provedeny nutné opravy a nová střecha.  Toto ubohé stavení bylo v roce 1835 z části přestavěno.

Později v roce 1859 byla u kostela postavena nová fara, obec za ni zaplatila 8000 zlatých, patřila k ní rozsáhlá zahrada, která bývala školní ovocnou školkou. Na podzim v roce 1993 za starosty p. Karase, byly upraveny majetkoprávní vztahy k faře a zahradě. Část připadla hřbitovu a část faře. Fara i se zahradou byla darována rozhodnutím městského zastupitelstva Dubňany do vlastnictví římskokatolické církve.

fara.jpg

 Zvláštní poděkování patří panu učiteli Pavlu Maděryčovi, za poskytnutí  historických materálů. 

Publikace ke 120. výročí posvěcení kostela sv. Josefa

INVENTÁŘ PRAMENŮ K DĚJINÁM ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI DUBŇANY
v diecézním archivu biskupství brněnského:

FARNÍ ÚŘAD DUBŇANY 1711-2011


STARŠÍ VERZE WEBOVÝCH STRÁNEK FARNOSTI DUBŇANY:

Starší webové stránky farnosti Dubňany

Starší stránky farní mládeže

Vytisknout stránku Vytisknout stránku