2020

VÁNOCE
Obrázky: 56, poslední z 31. prosinec 2020
Narodil se Kristus Pán, radujme se...
Advent
Obrázky: 29, poslední z 21. prosinec 2020
Ejhle Hospodin přijde...
Druhá vlna
Obrázky: 13, poslední z 26. listopad 2020
on-line
Slavnost 135 let posvěcení kostela
Obrázky: 29, poslední z 12. říjen 2020
Hody
Svátost biřmování
Obrázky: 76, poslední z 7. říjen 2020
a farní den
Zahájení výuky náboženství
Obrázky: 14, poslední z 6. říjen 2020
Zlatá sobota Žarošice
Obrázky: 88, poslední z 14. září 2020
farní pouť
DVONAF
Obrázky: 18, poslední z 26. listopad 2020
dvoudenní na faře
Žehnání aktovek a školních pomůcek
Obrázky: 13, poslední z 4. září 2020
Požehnání do nového školního roku
Poděkování za úrodu
Obrázky: 126, poslední z 4. září 2020
Dožínky
Farní podvečer
Obrázky: 68, poslední z 29. červen 2020
s oslavou
Noc kostelů
Obrázky: 35, poslední z 29. červen 2020
Učinil jsi měsíc k určování času...
Poděkování od sestřiček
Obrázky: 15, poslední z 9. červen 2020
krásy klášterní
Seslání Ducha Svatého
Obrázky: 15, poslední z 9. červen 2020
Přijď ó Duchu přesvatý...
Velikonoce trochu jinak
Obrázky: 86, poslední z 27. duben 2020
Děkujeme farníkům za fotografie z jejich prožívání Velikonoc
Různé
Obrázky: 17, poslední z 2. duben 2020
...
Oprava fary
Obrázky: 39, poslední z 29. červen 2020
18.3. 2020
Tříkrálová sbírka v Dubňanech
Obrázky: 14, poslední z 20. leden 2020
naši koledníci 3 - 5. 1. 2020