2022

+
Farní pouť 2022
Obrázky: 115, poslední z dnes
Žďár nad Sázavou a Zelená Hora
Žehnání polí a vinic
Obrázky: 35, poslední z 5. květen
ať požehnán je Bůh, tam kde je zem úrodná...
VELIKONOCE
Obrázky: 65, poslední z 5. květen
...utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána
Slavnost sv. Josefa
Obrázky: 39, poslední z 7. duben
a žehnání sochy
Slavnost křtu Páně
Obrázky: 20, poslední z 14. leden
ukončení doby vánoční
Slavnost Zvěstování Páně
Obrázky: 21, poslední z 7. leden
Tři Králové
Jesličková pobožnost s Josefínkami
Obrázky: 7, poslední z 7. leden
Z Betléma se ozývá... nám narodil se Pán
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Obrázky: 10, poslední z 1. leden
První novoroční mše svatá
RŮZNÉ
Obrázky: 21, poslední z 5. květen