Brigáda

Odkopování a osekávání kostela kvůli vlhkosti