Děkování za úrodu

Díky, Pane, za všechno co nám dáváš.