Mše svatá s žehnáním adventních věnců

a představení biřmovanců 2020