Oprava svatostánku

Opravu iniciovaly a financovali manželé Ivičičovi