Svatodušní vigilie

s lucernáriem a obnovou biřmovacích závazků