2023

VÁNOCE
Obrázky: 61, poslední z 29. prosinec 2023
Štědrovečerní dětská, Půlnoční, Sv, Štěpán, zpívání koled v penzionech, adorace
ADVENT
Obrázky: 131, poslední z 7. prosinec 2023
Zahájení adventu, sv. Mikuláš, setkání, roráty, zpívání, jarmark, betlémské svět
Misijní neděle
Obrázky: 14, poslední z 7. prosinec 2023
Misijní samoobsluha pro PMD
Zahájení výuky náboženství
Obrázky: 51, poslední z 13. říjen 2023
mší svatou a opékáním
Slavnost posvěcení kostela
Obrázky: 36, poslední z 10. říjen 2023
HODY
Setkání prvokomunikantů s o. biskupem
Obrázky: 72, poslední z 10. říjen 2023
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově
Zlatá sobota Žarošice
Obrázky: 37, poslední z 12. září 2023
...k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Sv. Bernard
Žehnání aktovek
Obrázky: 28, poslední z 4. září 2023
a požehnání všem kdo se vrací po prázdninách...
DVONAF
Obrázky: 39, poslední z 2. září 2023
aneb dvoudenní na faře pro děti a mládež
Dožínky
Obrázky: 182, poslední z 28. srpen 2023
Poděkování za úrodu a vše co dostáváme
Výstava Mlynáři od Babic
Obrázky: 22, poslední z 28. srpen 2023
Babické události, P. Jan Bula a Václav Drbola
Pozdravy ze světového setkání mládeže v Lisabonu
Obrázky: 38, poslední z 12. srpen 2023
nejen od Hanky Hromkové
CM pouť Mikulčice
Obrázky: 35, poslední z 19. červenec 2023
na Valech
Pán Ježíš na farní zahradě
Obrázky: 12, poslední z 12. červenec 2023
Farnost dostala sochu Pána Ježíše
Slavnost Petra a Pavla
Obrázky: 6, poslední z 12. červenec 2023
přání otci Pavlovi k svátku
Farní opékání a ukončení školního roku
Obrázky: 13, poslední z 26. červen 2023
FARNÍ DEN 23
Obrázky: 39, poslední z 24. červen 2023
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Obrázky: 50, poslední z 15. červen 2023
BOŽÍ TĚLO
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Obrázky: 21, poslední z 5. červen 2023
NOC KOSTELŮ
Obrázky: 33, poslední z 5. červen 2023
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Obrázky: 22, poslední z 30. květen 2023
Přijď ó Duchu přesvatý...
Pouť donátorů fondu Puls
Obrázky: 19, poslední z 31. květen 2023
v klášteře benediktínů v Rajhradu
FARNÍ POUŤ BUTKOV Slovensko
Obrázky: 240, poslední z 6. květen 2023
RŮZNÉ
Obrázky: 28, poslední z 7. prosinec 2023
zajímavosti :)
Žehnání polí a vinic
Obrázky: 35, poslední z 27. duben 2023
PÁN VSTAL! ALELUJA!
Obrázky: 50, poslední z 15. duben 2023
Není zde, byl vzkříšen!
Velký pátek
Obrázky: 38, poslední z 14. duben 2023
Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.
Zelený čtvrtek
Obrázky: 23, poslední z 14. duben 2023
To konejte na mou památku.
Květná neděle
Obrázky: 42, poslední z 2. duben 2023
Hosana synu Davidovu!
Postní doba
Obrázky: 25, poslední z 23. únor 2023
Jeho rány nás uzdravily...
Fašaňk 23
Obrázky: 29, poslední z 20. únor 2023
masopustní sobota
Hromnice
Obrázky: 15, poslední z 5. únor 2023
Pán je světlo národů...
Tři Králové - K+M+B+2023 - TKS
Obrázky: 21, poslední z 26. leden 2023