Tvařme se vykoupeně

Nadšení z Boží lásky je nakažlivé.

Nitze prý řekl: "Uvěřím v Boha, až se křesťané budou tvářit vykoupeně."

To je výzva!

Někdo jiný řekl: "Křesťan nemá důvod, být smutný. Ale má nespočet důvodů k radosti."

A ať už jsme jakékoliv povahy, pokud věřím v Boha, musím souhlasit.

Buďme tedy radostní, nadšení, máme proč se radovat. Svatý Pavel nám říká: "Radujte se v Pánu vždycky, říkám vám, radujte se!" to je rozkaz :) Nechejme se uchvátit, nechejme se zapálit.
Jen ten kdo hoří, může dál zapalovat. Nebojme se hořet, nebojme se, být blázny pro Krista.(srov. 1Kor4,10)

Pamatujeme vždy na to, že kapka medu je víc než lžička octa? Nebuďme k lidem kritičtí, uvědomujme si, že jsou na cestě jinde, že nevíme jestli znají Pána, a že my neznáme cestu, kterou pro ně připravil.

S láskou přijímejme jeden druhého, vždyť nevíme, kým kdo bude zítra. Nikdy nezapomeňme, kým jsme byli my.
Jen žijme život s Pánem naplno, v radosti, která je nakažlivá, která zapaluje a uzdravuje lidská srdce.
Buďme svědky Boží lásky. A své svědectví vyznávejme každodenním životem. Tam je ať pravá víra, láska, síla.
Žijme to, co hlásáme.
Snažme se o to, a ostatní dodá Pán.

Sviťme jako hvězdy, které osvěcují svět..." Flp 2,15

Tvařme se vykoupeně...

Vytisknout stránku Vytisknout stránku