Křesťanský pohřeb

je liturgickým obřadem církve.

imagesca599wte.jpg

Pohřeb mnoho lidí vnímá jako něco nepříjemného, jako něco, čemu se by se člověk raději vyhnul.
Smrt někoho blízkého pochopitelně přináší zármutek, bolest a může vyvolávat určitou beznaděj.
V křesťanské perspektivě je to však právě naděje, která se s odchodem z tohoto světa neodmyslitelně pojí.

Katolická církev považuje pohřeb za svátostinu.
Při pohřbu prokazujeme zemřelému službu lásky, prokazuje čest tělu, které se ve křtu stalo chrámem Ducha svatého.
Připomínáme si přitom smrt a vzkříšení Ježíše Krista, očekáváme s vírou a nadějí Kristův druhý příchod a vzkříšení mrtvých.
Shromáždění věřících se za zemřelého modlí a snaží se pozůstalé povzbudit křesťanskou nadějí.

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít". Jan 11,25

kk1.jpg

Křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov,
vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu bývá mše svatá.

Při zařizování pohřbu ať už v kostele, nebo ve smuteční síni s účastí kněze,

je důležité dohodnout nejdříve na faře termín pohřbu, ještě před tím než se dohodnete na pohřební službě.

Zároveň zde sdělíte údaje o zemřelém, aby mohly být zapsány do matriky zemřelých
a dohodnete se na způsobu obřadu pohřbu.

V případě, že se rozhodnete svému blízkému uspořádat civilní pohřeb (rozloučení) ve smuteční síni
je zde pak možnost za jeho nesmrtelnou duši nechat sloužit mši svatou.
Více o této službě církve zde: Zádušní mše svatá

Pokud máte zájem o jiný způsob rozloučení s vašim blízkým, nebo jakékoliv dotazy kontaktujte prosím kněze.

Na faru je možno dodat parte, které bude vyvěšeno v kostele.

TECHNICKÉ INFORMACE KROK ZA KROKEM:

- vyberte si pohřební službu, kterou chcete oslovit k zajištění této služby

- kontaktujte faru, pokud se chystáte zajišťovat obřad s knězem v kostele nebo ve smuteční síni, kvůli zajištění termínu a času

- zemřelého nechejte přivézt třičtvrtě hodiny před bohoslužbou

- půl hodiny před obřadem, je v kostele modlitba růžence

- pokud chcete mít vlastní hudbu před zahájením obřadu, dohodněte se předem, po růženci je pak většinou prostor pouze na jednu skladbu.

imagesca25efjd.jpg

Chcete-li svému blízkému prokázat poslední službu lásky, ještě než opustí tento svět,
kontaktujte kněze, aby ho navštívil, dokud je při vědomí.

V naší farnosti navštěvuje kněz pravidelně nemocné 1., 2. a 3. pátek v měsíci.
Pokud je potřeba i jindy, neváhejte zavolat a dohodnout si vhodný termín.

Přinášeli mu všechny nemocné.“ Mt 14,35

imagesca5kgvdw.jpg

Zamysleme se chvíli nad smrtí a umíráním, nad tím, jak se s ním vyrovnávat,
abychom netruchlili „tak jako ostatní, kdo nemají naději“ (1 Sol 4,13).
Chápeme-li smrt jako nekonečný pád do temnoty, pak je hrozná.
Při narození jsme dostali smrtelné tělo ale nesmrtelnou duši,
a křesťanská víra nám tak nabízí jistou a pevnou naději,
že nás ve smrti bude očekávat a vítat doma, náš životní průvodce a přítel Ježíš.

„Zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“ (Jan 14,3).

imagesca1nd8de.jpg

 

Pohřební liturgie krok za krokem

Pohřeb - smrt

Smrt vyvrcholení našeho života

_l4923.jpg

"Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním." 1 Sol 4, 13-15

PŘÍBĚH HOUSENKY A MOTÝLA

odhalte07b.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku