Křesťanský pohřeb

je liturgickým obřadem církve.

imagesca599wte.jpg

Pohřeb mnoho lidí vnímá jako něco nepříjemného, jako něco, čemu se by se raději vyhnuli.
Smrt někoho blízkého nám pochopitelně přináší zármutek, bolest a může vyvolávat určitou beznaděj.
V křesťanské perspektivě je to však právě naděje, která se s odchodem z tohoto světa neodmyslitelně pojí.

Katolická církev považuje pohřeb za svátostinu.
Při pohřbu prokazuje zemřelému službu lásky a prokazuje čest tělu, které se ve křtu stalo chrámem Ducha svatého.
Připomíná si přitom smrt a vzkříšení Ježíše Krista, očekává s vírou a nadějí Kristův druhý příchod a vzkříšení mrtvých.
Shromáždění věřících se také za zemřelého modlí a snaží se pozůstalé povzbudit křesťanskou nadějí.

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít". Jan 11,25

kk1.jpg

Křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov,
vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu bývá mše svatá.

Při zařizování pohřbu ať už v kostele, nebo ve smuteční síni s účastí kněze,

je důležité dohodnout na faře termín pohřbu, ještě před tím než se dohodnete na pohřební službě a městě.
Zároveň zde sdělíte údaje o zemřelém, aby mohly být zapsány do matriky zemřelých
a dohodnete se na způsobu obřadu pohřbu.

V případě, že se rozhodnete svému blízkému uspořádat civilní pohřeb (rozloučení) ve smuteční síni
je zde pak možnost za jeho nesmrtelnou duši nechat sloužit mši svatou.
Více o této službě církve zde: Zádušní mše svatá

Pokud máte zájem o jiný způsob rozloučení s vaším blízkým, nebo jakékoliv dotazy kontaktujte prosím kněze.

Na faru je možno dodat parte, které bude vyvěšeno v kostele.

TECHNICKÉ INFORMACE :

- zemřelého nechejte přivézt třičtvrtě hodiny před bohoslužbou

- půl hodiny před obřadem, modlitba růžence

- pokud chcete, mít vlastní hudbu před zahájením obřadu, dohodněte se předem, po růženci je prostor max na jednu skladbu.

imagesca25efjd.jpg

Chcete-li svému blízkému prokázat poslední službu lásky, ještě než opustí tento svět,
kontaktujte kněze, aby ho navštívil, dokud je při vědomí.

V naší farnosti navštěvuje kněz pravidelně nemocné 1., 2. a 3. pátek v měsíci.
Pokud je potřeba jindy, neváhejte zavolat a dohodnout si vhodný termín.

Přinášeli mu všechny nemocné.“ Mt 14,35

imagesca5kgvdw.jpg

Zamysleme se chvíli nad smrtí a umíráním, nad tím, jak se s ním vyrovnávat,
abychom netruchlili „tak jako ostatní, kdo nemají naději“ (1 Sol 4,13).
Chápeme-li smrt jako nekonečný pád do temnoty, pak je hrozná.
Ale křesťanská víra nám nabízí jistou a pevnou naději,
že nás ve smrti bude očekávat a vítat doma náš životní průvodce a přítel Ježíš.

„Zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“ (Jan 14,3).

imagesca1nd8de.jpg

 

Pohřební liturgie krok za krokem

Pohřeb - smrt

Smrt vyvrcholení našeho života

_l4923.jpg

"Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním." 1 Sol 4, 13-15

PŘÍBĚH HOUSENKY A MOTÝLA

odhalte07b.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku