Květná neděle a žehnání kříže

Žehnání opraveného kříže