Žehnání adventních věnců

Žehnání adventních věnců s vystoupením místních Drmolic a představení biřmovanců