Život ve farnosti

 

V naší farnosti se můžete zapojit do mnoha skupinek, ať už společenství nebo ke službě, i když obojí se nevylučuje :)

SPOLČO RODIN A DĚTÍ - ŽELVIČKY

- schází se pravidelně každý čtvrtek v 17:00 - v kontaktu jsme prostřednictvím facebooku, každý se může přidat do skupinky.

+++

SVÉ DĚTI MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
- OD PRVNÍ TŘÍDY AŽ PO STŘEDNÍ ŠKOLU.

+++

SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
schází se každý třetí pátek v měsíci na faře.

+++

SPOLEČENSTVÍ KATECHEZE DOSPĚLÝCH
jsou dvě skupinky
- první vede P. Pavel Zahradníček - schází se každý druhý pátek v měsíci, po mši svaté na faře
- druhou katechetka Hana Fatěnová - schází se každý třetí pátek v měsíci, po mši svaté na faře

+++

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB MATEK
- společná modlitba vždy první pátek v měsíci od 17:00 v kostele

+++

SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
- ženy se modlí samostatně a předávají si vzájemně desátky - více info u paní Ludmily Šeďové

+++

SHOLA
- schází se vždy v neděli 9:30 na faře, doprovází většinou druhou nedělní mši svatou. Více info pan Petr Novotný

+++

JOSEFÍNKY
- sbor žen, které se schází většinou každý pátek po mši svaté na faře, podle potřeby i během týdne. Sbor zpívá při různých příležitostech, také při pohřbech. Více info paní Marie Spěváková

+++

VE FARNOSTI SE MŮŽETE ZAPOJIT DO TĚCHTO SLUŽEB:

- ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO - LEKTOROVÁNÍ PŘI MŠÍCH SVATÝCH

- ZPĚV ŽALMU PŘI MŠI SVATÉ

- SLUŽBA U OLTÁŘE - MINISTRANT, AKOLYTA - info pan Antonín Zahrádka

- VÝZDOBA KOSTELA - ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN, ÚDRŽBA KVĚTIN BĚHEM TÝDNE

- ORGANIZÁTOR FARNÍCH AKCÍ

- ČLEN TECHNICKÉ SKUPINY MUŽŮ - POMOC PŘI BRIGÁDÁCH... více info u pana Milana Macháčka

- UKLÍZENÍ KOSTELA NEBO FARY - info paní Danuše Vašulková

- STAROST O FARNÍ ZAHRADU

 

VE VŠECH TĚCHTO SPOLEČENSTVÍCH A SKUPINKÁCH BUDE SRDEČNĚ VÍTÁNI.
Pokud by měl někdo zájem a neví na koho se obrátit, můžete využít kontakt:
Hana Fatěnová - 723+559+051 (bez křížků:) - fahana(zavináč)centrum.cz

nebo přímo na otce Pavla, který Vás rád nasměruje - 731+402+651 (bez křížků) - pavel(zavináč)fatym.com


záznamy: 1 - 10 / 191