Úvodní stránka

BOHOSLUŽBY

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.


KALENDÁŘ FARNOSTI DUBŇANY 2024


 

"Dekret II. vatikánskéh koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků" Akcí "Teď by to šlo" v letošním roce přispějeme farnostem
za každého nově přihlášeného donátora částkou 1000 Kč. 

fandime_fondu.png
Hezké SVĚDECTVÍ nejen o PULSu


2016-vormselviering-27-638.jpg
Přijď, Duchu svatý,

naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

+++

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ

Odpusť nám Pane


ÚCTA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU A PRVNÍ PÁTKY


Modlitba za farnost

Modlitba za kněze

Modlitba za rodiny
Modlitba za mládež
Modlitba za národ 

Modlitba za kněžský seminář


Maria,
Matko Původce života,
Matko všech živých,
pomáhej celému lidstvu,
aby si stále více vážilo velkého daru života.
Žehnej rodinám a učiň z nich svatyně pohostinnosti,
lásky a úcty k životu lidské bytosti.

Sv. Jan Pavel II.

 

POKUD CHCETE FINANČNĚ PODPOŘIT NAŠI FARNOST,
OPRAVY KOSTELA, FARY,
MŮŽETE VYUŽÍT ÚČET FARNOSTI:

Č.Ú. Fio  banka - 2102321867 / 2010

DĚKUJEME
všem, kteří se jakkoliv zasloužili o všechno,
co se zatím podařilo opravit na kostele a faře.
Ať už jste přispěli vlastní pomocí, finančně nebo modlitbou.
Vám všem upřímné

Pán Bůh zaplať!

sv-josef1.jpg


Pravidelné bohoslužby

Pondělí - Středa - Pátek

 

    17.45

Úterý - Čtvrtek - Sobota 7:30  
Neděle 7.30    10.30

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší svatou, kromě středy.
Také na první pátek po mši svaté do 20.30
- v tuto dobu bude vystavena nejsvětější svátost k ADORACI

Pravidelná setkávání

       
I. pondělí v měsíci 18.45 Pastorační rada fara
II. středa 18.45 Setkávání ženy fara
Každý čtvrtek 17.00 Spolčo pro rodiny s dětmi - Želvičky fara
II. pátek v  měsíci 18.45 Katecheze dospělí - o. Pavel fara
I. pátek v měsíci 18.45 Katecheze dospělí - H. Fatěnová fara
I. pátek v měsíci 17.00 Adorace + Modlitba matek kostel
I. pátek v měsíci po mši sv. do 20.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření kostel
Neděle 17.30 Adorace a modlitba večerních chval kostel

Pravidelné návštěvy nemocných probíhají v naší farnosti první a druhý pátek v měsíci,
třetí pátek navštěvuje otec Pavel penziony pro seniory.

První pátek na ulicích

- Komenského - Na Dílech - Vítězství - Hodonínská - Mírová - Nová...

Druhý pátek na ulicích

- Nádražní - Husova - Dům s pečovatelskou službou - Náměstí 15. dubna - Palackého - U Traktory...

Třetí pátek penziony pro seniory.

Město Dubňany je rozděleno ulicí Nádražní a Hodonínskou
- lépe řečeno křižovatkou u pošty
- při nahlášení nemocného vám otec Pavel upřesní, který pátek vašeho blízkého navštíví.


Římskokatolická farnost Dubňany
Komenského 377/61, Dubňany 696 03
IČ 657 444 03
Číslo účtu 
Fio  banka - 2102321867 / 2010
_____________________________

Pokud se mnou potřebujete mluvit,

zkuste kdykoliv zazvonit na faře
(téměř jistě mě zastihnete ve středu 9:00 - 11:00 a 16:00 - 16:45)

nebo volejte

731 402 651

P. Pavel Zahradníček

pavel(zavináč)fatym.com

Další případný kontakt: 723559051 - Hana Fatěnová

fahana (zavináč) centrum.cz

Pořad bohoslužeb a další aktuální informace najdete zde:
Bohoslužby

Náboženství


psp23.jpgKVĚTNÁ NEDĚLE PROFI FOTO (1)v.jpg

 

CÍRKEV - ČBK                    BOHOSLUŽBY V ČR                    MŠE ON-LINE
MAMRE      Pastorační středisko BD        Katechetické centrum BD 
Milujte se!         TV - MIS          Papežská misijní díla       
Slyš to        Starší web farnosti Dubňany


noe.jpgproglas.jpgpastorace.jpgvira.jpgkatolik.jpg  


Bethesda - poradna pro rodiny       CENAP - centrum naděje a pomoci       
Oblastní charita Hodonín        CPR - Centrum pro rodinu Hodonín 
Člověk a víra     Večery chval      Exercicie      Církevní turistika       Noc Kostelů
Církev za oponou       Rok zasvěceného života - seriál       Liturgie

 

Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.  Jan 15,12