Úvodní stránka

BOHOSLUŽBY

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.


"Dekret II. vatikánskéh koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků" 


fandime_fondu.png

Hezké SVĚDECTVÍ nejen o PULSu


modlitba-ke-sv-vaclavovi1.jpg

2016-vormselviering-27-638.jpg
Přijď, Duchu svatý,

naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

+++

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ

Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině love-uk2.jpg

Odpusť nám Pane


ÚCTA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU A PRVNÍ PÁTKY


Modlitba za farnost

Modlitba za kněze

Modlitba za rodiny

Modlitba za mládež

Modlitba za diecézi

Modlitba za národ - plakátek.

Maria,
Matko Původce života,
Matko všech živých,
pomáhej celému lidstvu,
aby si stále více vážilo velkého daru života.
Žehnej rodinám a učiň z nich svatyně pohostinnosti,
lásky a úcty k životu lidské bytosti.

Sv. Jan Pavel II.

Modlitba za kněžský seminář

 

POKUD CHCETE FINANČNĚ PODPOŘIT NAŠI FARNOST, OPRAVY KOSTELA, FARY,
MŮŽETE VYUŽÍT ÚČET FARNOSTI:

Č.Ú. Fio  banka - 2102321867 / 2010

DĚKUJEME
všem, kteří se jakkoliv zasloužili o všechno,
co se zatím podařilo opravit na kostele a faře.
Ať už jste přispěli vlastní pomocí, finančně nebo modlitbou.
Vám všem upřímné

Pán Bůh zaplať!

sv-josef1.jpg


Pravidelné bohoslužby

Pondělí - Středa - Pátek

 

17.45

Neděle 7.30 10.30

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší svatou, kromě středy.
Také na první pátek po mši svaté do 20.30
- v tuto dobu bude vystavena nejsvětější svátost k ADORACI

Pravidelná setkávání

       
I. pondělí v měsíci 18.45 Pastorační rada fara
II. středa 18.45 Setkávání ženy fara
Každý čtvrtek 17.00 Spolčo pro rodiny s dětmi - Želvičky fara
II. pátek v  měsíci 18.45 Katecheze dospělí - o. Pavel fara
I. pátek v měsíci 18.45 Katecheze dospělí - H. Fatěnová fara
I. pátek v měsíci 17.00 Adorace + Modlitba matek kostel
I. pátek v měsíci po mši sv. do 20.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření kostel
Neděle 17.30 Adorace a modlitba večerních chval kostel

Pravidelné návštěvy nemocných probíhají v naší farnosti první a druhý pátek v měsíci,
třetí pátek navštěvuje otec Pavel penziony pro seniory.

První pátek na ulicích

- Komenského - Na Dílech - Vítězství - Hodonínská - Mírová - Nová...

Druhý pátek na ulicích

- Nádražní - Husova - Dům s pečovatelskou službou - Náměstí 15. dubna - Palackého - U Traktory...

Třetí pátek penziony pro seniory.

Město Dubňany je rozděleno ulicí Nádražní a Hodonínskou
- lépe řečeno křižovatkou u pošty
- při nahlášení nemocného vám otec Pavel upřesní, který pátek vašeho blízkého navštíví.


Římskokatolická farnost Dubňany
Komenského 377/61, Dubňany 696 03
IČ 657 444 03
Číslo účtu 
Fio  banka - 2102321867 / 2010
_____________________________

Pokud se mnou potřebujete mluvit,

zkuste kdykoliv zazvonit na faře
(téměř jistě mě zastihnete ve středu 9:00 - 11:00 a 16:00 - 16:45)

nebo volejte

731 402 651

P. Pavel Zahradníček

pavel(zavináč)fatym.com

Další případný kontakt: 723559051 - Hana Fatěnová

fahana (zavináč) centrum.cz

Pořad bohoslužeb a další aktuální informace najdete zde:
Bohoslužby

Náboženství


podekovani-za-urodu-1.jpg

 

CÍRKEV - ČBK                    BOHOSLUŽBY V ČR                    MŠE ON-LINE
MAMRE      Pastorační středisko BD        Katechetické centrum BD 
Milujte se!         TV - MIS          Papežská misijní díla       
Slyš to        Starší web farnosti Dubňany
noe.jpgproglas.jpgpastorace.jpgvira.jpgkatolik.jpg  
Bethesda - poradna pro rodiny       CENAP - centrum naděje a pomoci       
Oblastní charita Hodonín        CPR - Centrum pro rodinu Hodonín 
Člověk a víra     Večery chval      Exercicie      Církevní turistika       Noc Kostelů
Církev za oponou       Rok zasvěceného života - seriál       Liturgie