Úvodní stránka

Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. 2. Kor 13:4

V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Ef 2:22

k2.jpg

Vítejte na stránkách farnosti Dubňany


Svatý rok milosrdenství

svaty-rok-milosrdenstvi.png

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Skutky milosrdenství

Fotografie z otevření Svaté brány v Žarošicích

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lk 6,36


Modlitba za Světový den mládeže -KRAKOV 2016 sdm-16.png

Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa
a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově.

Nebeský Otče,
učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
naději rezignovaným,
lásku ochablým,
odpuštění viníkům a radost smutným.

Kéž se jiskra milosrdné lásky,
kterou jsi v nás roznítil,
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce
a obnovujícím tvář země.

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

Modlitba za mládež

Modlitba za kněze

Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat.
Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch
. Žd13,16

„Amen, amen, pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne..." Jan 13,20

Modlitba za farnost

Modlitba za národ - plakátek.

Pod ochranu tvou se utíkáme...

9-0.png


Pravidelné bohoslužby

Středa 18.00
Pátek 18.00
Neděle 7.30 10.30

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší svatou.

Pravidelná setkávání

I. pondělí 18.45 Pastorační rada fara
Každý čtvrtek 17.00 Spolčo pro předškolní děti - Želvičky fara
II. pátek 18.45 Katecheze dospělí - o. Pavel fara
III. pátek 18.45 Katecheze dospělí - H. Fatěnová fara
I. pátek 17.00 Adorace + Modlitba matek kostel
Každá druhá sobota 10.00 a 16.00 Biřmovanci fara
Neděle 17.30 Adorace a modlitba večerních chval kostel

Pravidelné návštěvy nemocných probíhají v naší farnosti první a druhý pátek v měsíci.

První pátek na ulicích

- Komenského - Na Dílech - Vítězství - Hodonínská - Mírová - Nová.

Druhý pátek na ulicích

- Nádražní - Husova - Dům s pečovatelskou službou - Náměstí 15. dubna - Palackého - U Traktory.

Město Dubňany je rozděleno ulicí Nádražní a Hodonínskou - lépe řečeno křižovatkou u pošty - při nahlášení nemocného vám otec Bohumil upřesní, který pátek vašeho blízkého navštíví.


V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH DOTAZŮ nebo PŘIPOMÍNEK

se můžete obrátit na:

otce Pavla

731 402 651
e-mail - pavel (zavináč) fatym.com

Hanu Fatěnová
723 559 051

fahana (zavináč) centrum.cz

Písemné dotazy - lístek můžete vhodit do označené pokladničky na sloupu v kostele.

Ostatní Kontakty


Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.

Solo Dios Basta - Sám Bůh stačí.
sv. Terezie z Ávily


TV - MIS Večery chval Mamre

Papežská misijní dílapastorace.jpgO manželství
Člověk a víraproglas.jpgnoe.jpgvira.jpg katolik.jpg Bethesda - poradna pro rodiny

Milujte se! CENAP - centrum naděje a pomoci Lumen Christi

RSSKalendář událostí
StaršíZobrazit aktuální měsícNovější
květen 2016 (záznamy: 7)
POÚTSTČTSONE
1
2345
6
7
8
910111213
14
15
161718192021
22
23242526272829
3031

Co nás čeká

4. 6. 2016 - Farní den - Zapisujte se prosím všichni, kdo přijdete. Více info v pořadu bohoslužeb.
22. 05. 2016

NABÍDKY:

Centrum naděje a pomoci CENAP
Poradna pro ženy a dívky

Ohlédnutí za seminářem k léčbě neplodnosti
CENAP také na FB
08. 01. 2016

jd.png

Výuka Náboženství

+++

Katecheze pro dospělé

druhý a třetí pátek v měsíci po mši svaté.

Největším nepřítelem katolíků,

je jejich vlastní nevědomost.

Sv. Jan Pavel II.


Křesťanský pohřeb

rose.jpgPOKUD CHCETE FINANČNĚ PODPOŘIT OPRAVY KOSTELA A FARY, MŮŽETE VYUŽÍT ÚČET FARNOSTI: další info ZDE

Č.Ú. - 240510472/0300

DĚKUJEME všem, kteří se jakkoliv zasloužili o všechno, co se zatím podařilo opravit na kostele a faře. Ať už jste přispěli vlastní pomocí, finančně nebo modlitbou.

Všem vám upřímné
Pán Bůh zaplať!


Fotografovani při liturgických akcích

Slovo otce biskupa k fotografování a natáčení v kostele při liturgických akcích.

Pokud máte zájem o nafocení jakékoli příležitosti v kostele,
můžete se obrátit na společenství fotografů ČLOVĚK A VÍRA.
Jsou zde lidé proškolení a znalí, jak se pohybovat v liturgickém prostoru.

Kdo máte fotografie z různých farních akcí, budeme rádi, když se zde s námi o ně podělíte.
Své fotografie můžete posílat na: fahana (at) centrum.cz.
Uvítali bychom kdyby se někdo ujal funkce farního fotografa. Děkujeme


Zajímavosti

Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání

Kristus je tam, kde se právě nacházíme.

Svatý rok milosrdenství

Milujte se!

Exercicie

Setkání mládeže s otcem biskupem


Výroky svatých a blahoslavených


Vezmi a čti

bez-nazvu3.png

Chcete mi udělat radost?

Čtěte Bibli !
...píše papež František

Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechny věci povstaly skrze něj
a bez něho nepovstalo nic, co je.
V něm byl život
a ten život byl světlo lidí.
A to světlo svítí ve tmě,
ale tma ho nepohltila.
Jan 1

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Já jsem ta cesta, pravda a život..."
Jan 14, 1. 6.

bozi-milosrdenstvi.jpg

„Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství." Mt 5, 7

„ ...nade všechno mějte lásku..."
Kol 3, 14

Korunka k BM online


imagescah8m44a.jpg

CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2011 - 2016 Farnost Dubňany · Počet návštěv: 206703 (65207)